Skip to main content

Sabrina Miao jobbar som webbutvecklare på konsultföretaget tretton37. Hon bestämde sig för att lära sig programmering för att kunna få ett utvecklande jobb i Sverige efter att ha flyttat hit en andra vända från Kina. Idag är hon del av olika initiativ med mål att få in fler kvinnor i IT-branschen. Hon tror också att mångfalden inom branschen i framtiden kommer att förbättras till följd av regeringens beslut i mars om att låta skolan ansvara för digital kompetens.

– En anledning till att jag valde att bli utvecklare är att det aldrig är tråkigt på jobbet. Det finns alltid ny teknik, nya projekt, nya team. Du måste alltid utmana dig själv att lära dig någonting nytt.

– Att jobba som webbutvecklare innebär så mycket mer än att programmera. Det är kundmöten, projektplanering och produktplanering med alla inblandade, berättar Sabrina.

Sabrina kom till Sverige första gången som utbytesstudent redan 2006 för att läsa sista året på sin masterutbildning i engelsk litteratur på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona.

– Skolan i Sverige skiljer sig mycket från vad jag var van vid från Kina. Här handlar det mycket mer om att ta eget ansvar och studera på egen hand. Men jag lärde mig att bli mer självständig i mina studier och tog examen i sommaren 2007, berättar Sabrina.

Efter examen jobbade Sabrina som administratör på telekombolaget Huawei Technologies i fyra år innan hon valde att återvända till Kina. Väl på plats, och i sin nya roll som säljansvarig på ett mindre kinesiskt bolag, insåg hon att företagskulturen skiljer sig mycket åt mellan Kina och Sverige. Efter några år på plats saknade hon att ha högt i tak och kände sig inte fri i sitt arbete. Då togs beslutet att återvända till Sverige.

Trots flera års arbetslivserfarenhet på den svenska marknaden visade det sig svårt för Sabrina att hitta ett nytt jobb eftersom hon inte behärskade det svenska språket fullständigt.

– Jag kom till insikt med hur många öppningar det finns för utvecklare, oavsett om du pratar svenska eller inte. Jag hade aldrig kodat tidigare men bestämde mig för att lära mig.

Sabrina började läsa Yh-utbildningen Webbutvecklare inom e-handel vid Changemaker Educations hösten 2015.

– E-handel hade alltid känts intressant för mig. Alibaba är så stort i Kina, och över hela världen. En plattform där du kan hitta allt du söker. Men här i Sverige fungerar det annorlunda; e-handelsmarknaden består av flera mindre butiker, de samlas inte på en enda stor plattform. Min ursprungstanke var att jag kanske skulle ändra på det, berättar hon.

Att lära sig programmeringsspråk och hur data fungerar mellan front-end och back-end tog lite tid, och Sabrina ifrågasatte emellanåt om hon gjort rätt val. Men när hon väl förstod logiken bakom programmering gick det lättare.

– Jag började leta efter en praktikplats på egen hand redan till sommarlovet efter första året på utbildningen för att få in något på CV:et. Jag fick en flexibel praktikplats dit jag kunde gå på lediga dagar redan den våren.

Sedan hösten 2016 är Sabrina anställd på tretton37, där hon också gjorde sin LIA på utbildningen. Konsultföretaget startades av utvecklare, för utvecklare. Grundarna var trötta på att IT sågs mest som en resurs, och bestämde sig för att skapa ett kunskapsorienterat företag där IT-kompetens tas bättre till vara genom kunskapsdelning mellan alla inblandade – både internt och kunder. Alla medarbetare på tretton37 kallas för ninjor, och värnar om varandras möjlighet till kompetensutveckling.

Sabrina har även sedan något år tillbaka varit inblandad som volontär i Pink Programming, en ideell förening som syftar inspirera fler kvinnor att intressera sig för programmering. Initiativet startade 2015 av den kvinnliga utvecklarna Vanja Tufvesson, Tone Pedersen och Vibeke Tengroth, och har anordnat flera meetups och sommarläger runtom i landet.

– I Sverige är mindre än 10 % av dem i techbranschen kvinnor. Det är ett problem. Pink Programming bjuder bland annat in kvinnor att träffas någon gång i månaden och koda tillsammans under en dag. Det är öppet till intresserade av alla åldrar och på alla kunskapsnivåer. Om du vill lära dig eller om du har fastnat i ett projekt du håller på med kan du komma och koda tillsammans med andra.

Även på tretton37 står Sabrina bakom initiativ för att få fler kvinnor att intressera sig för techvärlden. Under våren talade hon på det egna eventet She Can Code där ett 8-veckors projekt som gjorts på tretton37 i Javascript och React presenterades. Namnet valdes för att visa på att vem som helst kan koda.

Sabrina berättar hur kvinnliga utvecklare ofta uttrycker en saknad efter fler kvinnliga kollegor. Många arbetsplatser har en bra spridning av ursprung och ålder, men saknar den viktiga mångfalden mellan olika kön.

– Jag tror att problematiken startar redan i skolan. Att en tjej som har svårt för matte tänker redan från ung ålder att det vore för svårt att lära sig programmering. Man misstror sig själv.

Sabrina tror att beslutet från regeringen i mars om att digital kompetens nu blir skolans uppgift kommer att ha en positiv inverkan på IT-branschen framåt. Att inkludera programmering redan i grundskolan kommer att innebära en stor förbättring av mångfalden inom branschen.

– Om du börjar lära dig programmering vid tidig ålder får du fler idéer. Du blir inte lika rädd att lära dig mer om att försöka på egen hand. Att börja bygga egna spel, appar eller hemsidor redan som barn. Då växer intresset och man kanske ser programmering som en framtidskarriär för sig själv på ett annat sätt.

– Det är alltid bra att vara nyfiken och ambitiös. Att komma på egna idéer. Jag inser idag att jag kanske inte kommer att kunna skapa en motsvarighet till Alibaba i Sverige själv, men idag utvecklar jag egna hemsidor och mobilappar på programmeringsspråk jag bara kunnat i två år. Jag hoppas att fler tjejer och kvinnor vågar tro på sig själva och tar steget in i den här roliga branschen, avslutar Sabrina.

 

Emelie Fågelstedt

Emelie Fågelstedt

Digital, future of work and entrepreneurship