Skip to main content

Varje sekund blir två nya personer stadsbor. På ett år flyttar 77 miljoner människor världen över från landsbygden till urbana områden. Vid Somerset House i London pågår just nu en utställning om människans påverkan på jorden på temat “Grow-Conserve” – om hur vi kan bevara jorden samtidigt som befolkningen växer.

“En av de största utmaningarna för mänskligheten idag är hur vi uppfyller dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov – utmaningen att växa, och bevara samtidigt,” skriver jordbruksföretaget Syngenta som står bakom utställningen.

Drygt hälften av jordens befolkning bor idag i städer. Den siffran kommer att öka till 60 % år 2030, enligt World Economic Forum. Utmaningen är att bygga städer som bidrar till ett hållbart samhälle, och att hitta sätt som städerna och landsbygden kan leva i harmoni.

I den kinesiska staden Nanjing byggs en “vertikal skog”, designad av den italienska arkitekten Stefano Boeri. Över 1000 träd och 2500 växter kommer att täcka skyskrapan.

– Den stora mängden växter är ett fantastiskt bidrag för att att absorbera damm som produceras av stadstrafik, säger Stefano Boeri i en intervju. Den gröna byggnaden i Kina kommer dagligen att absorbera 25 ton CO2, och producera 60kg syre.

Arkitekten Stefano Boeris “vertikala skog” som just nu byggs i Nanjing, Kina.

Luftföroreningar är ett växande problem över hela världen. I London beräknas den förväntade livslängden på dem som är födda 2010 att minska med två år om luftföroreningarna stannar på samma nivå som idag.

World Economic Forum skriver om 10 urbana innovationer som skapar ett hållbart stadsklimat. Bland annat nämns Airbnb som på ett smart sätt att ta tillvara på rum som inte används. Flera städer tänker också idag mer på mindre infrastruktur-projekt, som att bygga fler cykelbanor eller att plantera mer träd inom en stad, vilket har en positiv inverkan på det urbana området. Rapporten pratar också om vikten av att se på varje ny innovation utifrån ett medborgarperspektiv – där varje ny tjänst ska utgå från den enskilde personen; oavsett ålder och förmåga.

Fotoutställningen The Syngenta Photography Award Exhibition – Grow-Conserve pågår fram till den 28 mars på Somerset House i London. Det går även att ta del av hela utställningen online på Syngenta Photos hemsida på: growconserve.syngentaphoto.com.

Emelie Fågelstedt

Emelie Fågelstedt

Digital, future of work and entrepreneurship