Skip to main content

I takt med att vi lever allt längre i Sverige ökar även andelen människor som drabbas av problem kopplat till hög ålder så som dysfagi, ett tillstånd som gör det svårt att tugga och svälja. Det får följden att många äldre är undernärda idag. Evelina Höglund på RISE (Research Institutes of Sweden) är del av ett projekt där man med hjälp av 3D-skrivare ska kunna skriva ut mjuk, näringsrik och individanpassad mat inom äldre- och sjukvården.

– Det är vanligt att äldre får försämrad aptit med åldern. Många äldre äter idag alldeles för lite trots att vi har mat i den här delen av världen. Om man har svårt att tugga och svälja behöver maten passeras, vilket inte hjälper till att öka aptiten. Här är det intressant att se vad 3D-printad individanpassad mat kan innebära för äldre, menar Evelina Höglund.

Idag bedöms det att ungefär hälften av äldre är i riskzonen för undernäring, en risk som ökar ännu mer för den som lider av dysfagi. Undernäring innebär ohälsa och personligt lidande för individen, men även höga vårdkostnader för samhället.

– Framförallt för äldre som börjar bli dementa brukar man vilja jobba mycket med deras smakminnen genom att ge dem mat från när de var yngre. Men om de bara kan äta mjuka livsmedel kommer maten ofta i former som innehåller mycket ägg och stärkelse, och då blir det svårt att känna smakskillnad på grönsaker och kött.

Efter att ha besökt världens första konferens om 3D-printad mat i Nederländerna för fyra år sedan bestämde sig Evelina för att starta upp ett projekt i Sverige med fokus på 3D-printad mat för äldre. Hon var redan då inblandad i ett forskningsprojekt kring mat för äldre, och hade fått upp ögonen för problemen med undernäring. Nu har det nya projektet ”Framtidens mål – Individanpassad, 3D-printad mat för de som har svårt att svälja” fått Vinnova-finansiering och startar nu i juni 2018.

– Med 3D-printad mat går det att påverka utseendet på maten så att det ser ut som att det ligger en kycklingfilé eller en broccoli på tallriken.

– En del av projektet handlar om att tillverka printbara puréer av olika sorter, som sen kan användas i 3D-skrivaren för att få olika former. När allt byggs från botten går det att skapa nya typer av mjuka rätter, så som rullader med en fyllning. Då blir det mer spännande för de äldre att äta.

Inom projektet är fokus på att kunna erbjuda individanpassad mat efter tycke och smak, något som projektpartnern RISE Interactive kommer att fokusera på. Äldre ska kunna berätta vilken mat de föredrar, och sen kan 3D-skrivaren ta fram egna recept för varje person och på så vis också hjälpa dem att äta mer. Det innebära även att mat bättre kan anpassas åt personer som är vana med mat från andra kulturer, med andra kryddor och smaker än vad som används på äldreboenden idag.

Planen är att kök som tillverkar mat för äldre- och sjukvården ska ha tillgång till en egen 3D-skrivare, där det går att ladda upp de boendes personliga smakprofiler. Knutna till projektet finns bland andra Helsingborg kommun och Halmstad kommun samt Fazer Food Services, som driver ett kök åt ett sjukhus, och som kommer att testa konceptet med 3D-printad mat live när man kommit så långt i projektet. Andra partners inom projektet är Lunds Universitet, Cellink, Addema, Changemaker, Högskolan Kristianstad, Findus och Solina.

– Vi jobbar parallellt med de som jobbar inom hela kedjan; sköterskor, kökspersonal och logopeder. Det finns ett otroligt intresse, framförallt från den offentliga sidan som kommuner och kökspersonal. De ser problemen med undernäring idag och är engagerade; de vill gärna testa i sina kök.

Projektet är uppdelat i fyra delar; att ta fram printbara livsmedel, att utveckla en 3D-printer som kan skriva ut maten, att skapa system för att generera de personliga digitala recepten och att se över möjliga affärsmodeller för 3D-printad mat.

Vid projektets start är fokus på att ta fram recept utifrån personers smakpreferenser, men Evelina hoppas på att man i framtiden även kommer att kunna mata in data från läkare och dietister för att ta fram rätter som även ser till näringsbehovet hos varje individ.

– Idag finns det ett väldigt begränsat utbud av mat för människor som bor på dessa boenden och som har svårt att tugga och svälja. En 3D-printer innebär ett mer flexibelt system där man kan anpassa smaker, rätter och utseende mer. Min förhoppning för framtiden är framförallt att de som behöver äta mer ska göra det.

Emelie Fågelstedt

Emelie Fågelstedt

Digital, future of work and entrepreneurship