Skip to main content

Maja Riise är trädgårdsmästare på Onsala församling och även enhetschef för deras tillhörande lantgård Noas ark. Onsala ligger ungefär 40km utanför Göteborg och på gården finns, förutom trädgården, även hästar, åsnor, får, getter och höns. Verksamheten på gården har funnits sedan 1995, då två engagerade kvinnor startade ett initiativ för att barn i trakten skulle få möjlighet att komma nära naturen och djuren. Idag finns en öppen förskola för småbarn och familjer på gården, så väl som en fritidsverksamhet.

– Det är inte bara trädgården som intresserar mig utan kombinationen av vad natur, djur och trädgård kan göra för oss människor, berättar Maja Riise.

För sju år sedan, när Maja var nyutbildad trädgårdsmästare, fick hon möjlighet att starta igång ett program för förrehabiliterande insatser i grön miljö på Noas ark. Det kom många förfrågningar från närsamhället kring ungdomar och vuxna som inte mådde bra och som man ville skicka till gården för återhämtning.

– Man vet ju idag hur fantastiskt det är med djur och natur för stresshantering, återhämtning och för att må bra. Vår trädgård har anordnats på efterfrågan från samhället, som ett sätt att samordna arbetsträning och förrehabilitering inom verksamheten.

Utöver att vara utbildad trädgårdsmästare är Maja även yogalärare och snart också färdig stresscoach. Hon har ett brinnande intresse för att stötta människor och hjälpa dem till något slags helande.

– På gården får man jobba med natur, djur och andlighet. Jag tycker att de tre delarna är en fantastisk kombination.

Noas ark är en del av EU-projektet Permind och jobbar sedan april i år tillsammans med Changemaker med ett 1-årigt pilotprojekt där man anlägger en permakulturträdgård på gården och använder den i sitt förrehabiliteringsarbete. Permind handlar om att stötta människor i deras återhämtningsprocess genom permakultur. Projektet löper under ett år parallellt i fem olika EU-länder, och på varje plats anordnas en permakulturträdgård samt att samma utbildningsmaterial följs av ledarna för de lokala grupperna.

– Permakultur är en odlingsteknik men också ett tankesätt om att framförallt se till att man använder allting som finns på gården. Allt ska finnas kvar i ett kretslopp, det finns ett tydligt hållbarhetstänk. Själva odlingen handlar om att titta på och inspireras av hur naturen själv löser utmaningar med att få kraft och plats att växa. För mig handlar det framförallt om att odla långsiktigt och hållbart. Sen är det mycket fokus på att man odlar jorden. Man odlar jorden, och därigenom också både växter och människor.

Maja berättar att man på Noas ark sedan tidigare hade ett intresse av permakultur som metod, och tackade därför ja till att delta i pilotprojektet för Permind när Changemaker, som digital partner i projektet med ansvar för att tillgängliggöra läromedlen genom en digital plattform, hörde av sig med frågan.

– Det finns inte så många trädgårdar som jobbar på det sättet vi gör och som har en verksamhet igång där vi använder trädgårdsarbete som en form av förrehabilitering. Vi var väldigt intresserade av att vara med och glada att vi fick förfrågan.

Noas ark ligger väldigt naturskönt, med hälsospår som går igenom skogen och där man kan gå på promenader. Meditation är också ett vanligt inslag, för att stärka människor så de kan komma vidare i resan tillbaka till hälsa och välbefinnande. Men fokus i förrehabiliteringsarbetet är trädgårdsarbetet, och där har Permind-projektet bidragit med nya rutiner menar Maja.

I slutet på mars åkte Maja och Johanna Apler-Lilja från Noas Ark, två personer från Changemaker och representanter från de andra aktörerna inom Permind-projektet till Teneriffa för att själva gå en utbildning på den gård där det första permakulturinitiativet inom projektet pågått under några år. Spanska ADP (Asociacion para el Desarollo del la Permacultura_ADP) höll i programmet under dagarna med fokus på att lära deltagarna hur de själva skulle kunna starta upp egna permakulturträdgårdar. Utbildningsmaterialet kunde även gås igenom och förbättringar göras på de lokala språken innan det att deltagarna åkte hem igen för att börja implementera sina egna trädgårdar.

– Jag såg resan som ett kunskapsutbyte, där vi fick inspiration från andra att verkligen ta tag i det här med permakultur som är ett område vi varit intresserade av ett tag. Det var väldigt inspirerande lärare, och det var härligt att möta så engagerade människor som deltog. Det var en väldigt bra start att kunna mötas hela gruppen så under flera dagar.

Från besöket till Teneriffa med Permind

– I Teneriffa pratade vi mycket om hur permakultur kan öppna upp för delaktighet i samhället. Det har vi också märkt av här på gården. Vi har samlat kaffesump och tidningar tillsammans till trädgården. Det väcker ett stort engagemang. Det har varit jättebra tycker vi, att få ett tydligt projekt att jobba tillsammans med i den grupp vi har hos oss. Det har verkligen samlat oss och väckt många frågor, där vi har pratat om teorierna bakom permakutlur tillsammans och diskuterat den resa vi är på, berättar Maja.

Som del av hela projektet håller även en mobilapp på att utvecklas, och där deltagarna själva ska kunna dela bilder, tankar och erfarenheter från sina lokala trädgårdar med grupperna i de andra länderna. Fram tills det att appen är lanserad används idag en stängd Facebookgrupp för kommunikation mellan medlemmarna.

– Det har varit uppskattat att kunna se bilder från de andra trädgårdarna som har delats via sociala medier. Då blir det hela lite större än om det bara hade varit här hos oss. Det har varit uppskattat att kunna följa de andra.

– Vi har byggt till och renoverat på gården nu sedan starten i april. En av mina utmaningar som chef har varit att sätta lite nya rutiner i det hållbara även på gården, och det bidrar Permind också med. Vi har blivit bättre på att ta tillvara mer på det som djuren skapar i form av gödsel och likande på ett sätt som vi inte gjort tidigare.

På Noas ark har sedan april en köksträdgård implementerats enligt permakulturprinciperna. Det är en odlingsyta med kompost, till vilken tidningspapper samlats in från församlingshemmet enligt metoden som lärdes ut på Teneriffa. Projektet har hjälpt till att samla alla på gården och i församlingshemmet kring hållbarhetstänket, menar Maja.

– Deltagarna i de grupper som är hos oss är ofta långtidssjukskrivna som varit hemma länge. Det här handlar mycket om att kunna bryta isolering på ett mjukt och stärkande sätt för att hjälpa dessa personer att komma tillbaka. Det är en typ av förrehabilitering, att kunna komma hit för ny kraft och energi i trädgården och i naturen.

Emelie Fågelstedt

Emelie Fågelstedt

Digital, future of work and entrepreneurship