Skip to main content

Svenska företag blir allt mer oroliga över att gå i konkurs. Bara under det senaste året har antalet konkurser ökat med närmare 10 % jämfört med året innan. Många känner sig naturligt hotade av utvecklingen, och behovet av att hitta sin nisch och bibehålla sina kundrelationer blir allt viktigare.

En anledning bakom trenden kan vara att konkurrensen hårdnat. En annan att många branscher idag står inför stora förändringar till följd av digitaliseringen och globaliseringen. Risken tycks så pass överhängande att antalet nystartade företag har sjunkit under det senaste året.

För att överleva som företagare idag och lyckas skapa konkurrenskraft kräver det att förstå sig på förändringar på marknaden och att kunna anpassa sig efter dem. Det är aldrig för sent att reskill, eller upskill. En viktig egenskap som företagare idag är att förstå att din kunskap, kompetens och affärsplan alltid kommer att behöva uppdateras.

5 råd för att framtidssäkra ditt företag:  

1. Lär känna din målgrupp

Undersök, analysera och arbete utifrån den information du har om din målgrupp. Skapa en relation till dem och visa att du faktiskt känner dem. Ta fram erbjudanden för sådant som du vet att de behöver – och även för sådant som de själva inte vet att de behöver din hjälp med än.

2. Vårda ditt varumärke

Var medveten om ditt varumärke, vem du är och vad du erbjuder. Låt dina kunder och andra intressenter få en djup inblick i företaget. Låt dem lära känna din personal och förstå att du välkomnar dem – både fysiskt men även i digitala medier. Låt både personalen och kunderna vara en del av varumärket.

3. Håll ett öga på konkurrenterna

Håll ett öga på dina konkurrenter och säkra dig om att alltid vara steget före. Fundera kring hur du kan utforma ditt erbjudande så att kunderna väljer dig framför dina konkurrenter. Det är alltid värt att ge kunderna någonting gratis för att vinna över dem – så som tips, rabattkoder, eller liknande. Börja med en fremium-modell för att locka dem till din premium-modell.

4. Ge tillbaka i din marknadsföring

Marknadsför dig på de medier där din målgrupp finns. Håll kanalerna uppdaterade och levande. Innehållet ska vara kontinuerligt och medföra ett värde till läsaren. Det är som tidigare nämnt alltid en god idé att ge mottagarna något gratis – om det handlar om ett gott råd, möjligheten att vinna något eller en rabattkod spelar mindre roll, så länge som de känner sig inkluderade och som att de får något tillbaka.

5. Förstå dig på digitala trender

Den digitala världen förändras i hastig takt och det är viktigt att hänga med för att överleva på marknaden. Håll dig uppdaterad med de digitala trender som rör din verksamhet och bransch. Det är viktigt att vara medveten om att vi lever i en digital värld och att den hela tiden blir än mer digitaliserad. Nedprioritera aldrig digitala satsningar i affärsplanen; det är framtiden.

 

Tabellen nedan visar antal konkurser under de senaste tolv månaderna, jämfört med antal konkurser året innan. Mer statistik kan hämtas på http://www.tillvaxtanalys.se.


Skribent: Karoline Toft

Karoline är utbildad multimediadesigner som just nu även studerar digital konceptutveckling i Danmark. Hon har erfarenhet av och stor passion för grafisk design och webbdesign, UX, data, konceptutveckling och marknadsföring.