Vår urbana planet

Varje sekund blir två nya personer stadsbor. På ett år flyttar 77 miljoner människor världen över från landsbygden till urbana områden. Vid Somerset House i London pågår just nu en utställning om människans påverkan på jorden på temat "Grow-Conserve"...

E-hälsa kan korta vårdköerna

Sverige har satt som mål att vara ledande inom e-hälsa till 2025. En satsning som både regering, kommun och landsting står bakom. Digitaliseringen av vården, att göra det möjligt för patienter att komma i kontakt med sjuksköterskor eller läkare direk...

En framtid med robotar

Vid Miraikan Museum ute på den konstgjorda ön Odaiba i Tokyo, Japan, blickar man framåt mot morgondagens tekniker och innovationer. En stor del av fokuset ligger på robotar, och den roll de kommer att spela i våra liv framöver. Robotsälen Paro har...