Skip to main content

Flipped Classroom handlar om att ta tillvara på de tekniska möjligheter som finns inom utbildningssfären för att göra skolmiljön mer engagerande för inlärning. Vi har pratat med Mats Ahlberg på e-learningföretaget Maxieffect om morgondagens klassrum som kommer att finnas bortom tid och rum.

– När kunskapen finns digitalt och tillgänglig överallt rör sig lärarens roll mer mot en coach än en traditionell lärare. Någon som kan hjälpa elever att ta nästa steg och få en ökad förståelse för olika ämnen, menar Mats Ahlberg.

Flipped Classroom innebär att lägga mycket av instuderingsmomenten i skolan på e-learningverktyg, främst i form av kortare filmer på några minuter som skickas ut i portioner direkt till eleverna. Tiden i skolan går sedan mer åt till att diskutera och jobba efter det man lärt sig, snarare än att sitta och lära in ren fakta.

– Att öppna upp inlärningsprocessen och ta in kunskap utifrån blir allt mer en självklarhet idag. Vi läser på om områden och samlar fakta på nätet om ämnen som intresserar oss dagligen. Därför blir lärarens roll en annan i dagens samhälle. De varken kan eller behöver sitta på all kunskap själva, men de måste kunna hjälpa till att skapa en förståelse för helheten, så väl som att lära ut källkritik och reflektionsförmåga, menar Mats.

Att lära ut via digitala verktyg innebär att tid och rum inte längre spelar någon större roll. Man måste inte samlas på ett specifikt ställe vid ett specifikt klockslag där kunskapen kommer att delas ut. Istället kan kunskapsinhämtningen göras online på tider och platser som passar en själv bättre.

– För några år sedan pratade vi om att det digitala var en parallell verklighet till den fysiska världen, men idag lever vi alla väldigt digitalt. Kvalitén i de fysiska träffarna har kanske till och med blivit bättre för att man kan fixa mycket praktiskt i den digitala världen – som bankärenden. Det ger oss mer tid att fokusera på kvalité i den fysiska världen, vilket är en spännande utvecklingen för så väl privatlivet som skolan, menar Mats.

Men trots snabba tekniska utvecklingar anser Mats att skolans värld har gått långsamt framåt.

– Klassrumsredovisning idag ser egentligen likadan ut som på Platons tid – en lärare som står på ett podium och pratar.

Mats ifrågasätter hur dynamiken i ett klassrum ser ut när alla inte lär sig i samma takt. Vad händer om Kalle räcker upp handen och inte förstår, medan de andra eleverna redan är med på banan.  Till slut kanske Kalle slutar att fråga för att inte känna sig dum, eller så kanske de andra slutar att lyssna för att de tycker att det går för långsamt och därför tappar suget.

– Vad gäller traditionella företagsutbildningar har jag alltid undrat hur någon kan ta in all information och kunskap som krävs på bara två dagar för att bli t.ex. en bra ledare. Vi behöver lära oss i mindre portioner och över en längre tid, något som många företagsutbildningar idag inte lever upp till.

Med Flipped Classroom kan man jobba väldigt mycket med informationsinlärningen både före och efter lektionerna. På så vis kan allas olika behov mötas – det går att titta igen och repetera. Grundtanken är att alla elever kan prestera om de fått rätt förutsättningar att lära sig. Och med Flipped Classroom kan engagemanget ökas och läraren fokusera mer på att lära ut och föra diskussioner på ett intressant sätt.

– Hjärnan fungerar bättre av att lära sig i små portioner under en längre tid, så att man har möjlighet att reflektera, fundera och sätta i relation de nya kunskaper man får in. Vi kan få den kunskapen via samtal, video, text, eller via att spela utbildningsspel. Engagerande kunskapsformer som sker under begränsade tider.

– Både unga och gamla lär sig bäst i korta, konkreta moment. Vi vill bygga upp lektioner som du kan se under 5 minuter på tåget eller vid skrivbordet. Tekniken möjliggör att vi kan bära med oss kunskapen överallt, och att inlärningen kan ske när vi själva har tid. På Maxieffect har vi byggt systemet så att man får en personlig påminnelse enligt ett specifikt schema om när nästa utbildningsmoment blir tillgängligt, som man sedan kan ta till sig samma dag.

En stor utmaning fram till nu, särskilt i grundskolan, har varit att alla inte har haft tillgång till tekniken, och att lärare inte kunnat förutsätta att alla elever haft datorer, smartphones och bredband hemma. Men ju mer utspritt det är, ju mer tror Mats att skolan kommer att kunna ta till vara på de tekniska möjligheterna.

– Min 15-åriga son älskar att spela elgitarr och är väldigt duktig på det. Jag erbjöd honom att gå en kurs inne i stan för att lära sig mer, men han bara skakade på huvudet och frågade: varför ska jag åka in till stan när jag kan lära mig att spela direkt på YouTube från Zack Wilde, en av världens främsta gitarrister?

– Skolan som institution har en roll att organisera lärandet så att man inte lämnar individen att ta ansvar för sig själv. Men man måste också förstå att elever är ute och lär sig på egen hand på telefoner, plattor och datorer. Kompetensutvecklingen finns ute hos användaren på ett helt annat sätt, men samtidigt behövs skolan för att hjälpa till att strukturera upp lärandet. Det kommer alltid att vara viktigt att träffas fysiskt och föra en dialog också. Men tiden i klassrummet kan effektiviseras av att deltagarna redan har tagit del av kunskapen och hunnit reflektera över den innan det fysiska mötet äger rum, menar Mats.

Emelie Fågelstedt

Emelie Fågelstedt

Digital, future of work and entrepreneurship