Skip to main content

Paneldebatt från releasefesten av honkplease.com torsdag 5 november på ChangeMaker Educations med Fredrik Heghammar, Christina Knight och Emelie Fågelstedt. Moderator: Anders Pettersson.

Frågan som diskuterades var hur en ska förhålla sig till framtiden när vi inte vet någonting om den.

Honkplease är ett bokförlag, återkommande event, ett fysiskt rum och en inspirationssajt. Tankar och insikter om ett förändrande samhälle, på initiativ av ChangeMaker.

Filmare: Elvis Ajdarpasic