– Vi måste ta tillbaka kontrollen över maten, säger Matts Johansson, känd restauratör och kaféutvecklare i Göteborg.

Den storskaliga livsmedelsindustrin, miljonprogrammets framväxt och att både kvinnor och män är i arbetslivet vred kunskaperna om maten och dess hantverk ur händerna på människorna i Sverige. Alltfler inser nu att vi måste ta tillbaka den kunskapen. Om alla på jorden odlar, skördar, producerar och äter på samma sätt som vi i Sverige innebär det att vår jord inom en ganska snar framtid inte kan försörja oss längre.

Matts bestämde sig därför för att skriva en debattbok i ämnet. För att dela med sig av sina erfarenheter och tankar av mat, hantverkstradition och entreprenörskap. Boken heter Fel, fel, rätt (Honkplease, Göteborg 2018).

Matts menar att det finns systemfel i vår livsmedelsproduktion och hantering. Att ändra på system som förstör våra jordar och ger mat med sämre kvalitet görs inte i en handvändning.

– Ibland känner jag mig som en sur hantverkare, men det är tufft att se hur mathantverket eroderat i Sverige.

– Det är ju ett helt kulturarv som försvunnit och som vi nu måste återta. Jag menar mat är ju inte som TV-apparater, vi äter ju 4-5 gånger per dag hela vårt liv, så det är en central del av våra liv. Det måste man ta på djupt allvar.

Med en övergripande analys av läget för maten i världen och Sverige, 40 års egna erfarenheter i restaurangbranschen, hantverkskunnande och entreprenörskap kritiserar Matts det storskaliga sättet att producera mat på och visar på några möjliga vägar som kan bidra till förbättringar och utveckling.

– Vi måste göra något innan det är för sent, säger Matts. Jag tycker att den småskaliga, lokalt anpassade odlingen och livsmedelsproduktionen kunde vara i alla fall 20-30 %.

– EKO, Reko och Krav är ju bra men de systemen är tunga och krångliga i sig, menar Matts. Många väljer att lämna dem för att skapa egna varumärken som inkluderar hållbarhet.

Matts hoppas att det inom 5 år blir många fler odlare i mindre format som sätter ekologisk, social men också ekonomisk och kvalitetsmässig hållbarhet i centrum.

– Närproducerat är en svår fråga. Efterfrågan är stor men tillgången svag. Det handlar ju inte bara om EKO och reko utan också om god smak, hög kvalitet, distribution och marknader för att verksamheter ska kunna överleva ekonomiskt.