Skip to main content

Honk Please firar i höst 2 år som inspirationssajt. Vi har sedan starten haft möjlighet att intervjua innovatörer, entreprenörer och politiker, normbrytare och statliga organ. Nu finns Honk Please även som papperstidning, som ett fysiskt skyltfönster mot den digitala världen.

Vi intervjuer Tom Løyche, VD på Changemaker som ligger bakom sajten, kring varför man valt att starta Honk Please, och varför den nu också finns som tryckt magasin.

Varför finns Honk Please?

Honk Please är enkelt uttryck en plattform, där vi löpande samlar information inom de områden vi tycker är mest intressanta just nu – de vi anser är värda att lyfta och uppmärksamma (honk, honk!!). Det handlar inte om forskningsartiklar utan snarare korta personliga och subjektiva intervjuer med människor som konkret jobbar med olika områden, och som har personliga erfarenheter de vill dela med sig av.

En idé vi har med Honk Please är att snabbt och enkelt kunna samla en grupp människor och med fingret på pulsen för att lära oss mer om ett ämne. Upplägget kan erbjudas som workshop eller rapport till företag eller organisationer som söker inspiration och nya infallsvinklar.

Hur går Honk Please ihop i resten av Changemakers verksamhet?

Det gör den mycket bra, och samtidigt inte alls.  Idén från början var att våra spelstudenter på Futuregames skulle få inspiration att lyfta blicken och lära sig om vad som rör vid spelvärlden i stort. Fokus har rört sig mot diskussioner om AR/VR som ligger utanför utbildningen, men som samtidigt säger något om var spelvärlden är på väg.

Changemaker jobbar inom samtliga områden som vi behandlar på Honk Please: organisationsförändringar, urban utveckling, spel, entreprenörskap mm. På Honk Please får vi ge uttryck för sådant som inspirerar oss i vårt dagliga arbetet.

Samtidigt är det viktigt att påpeka att Honk Please är ett fritt organ, och är fritt att undersöka ett brett antal områden, med fokus som skiftar över tid. Sajten är inte styrd av våra egna businessområden, men med innehållet hoppas vi inspirera, inte bara oss själva internt utan även externa parter. Alla organisationer som jobbar med utveckling har behov av extern inspiration på olika vis. Det är vad du kan få av Honk Please, gratis och enkelt sammanfattat.

Varför har ni valt att trycka Honk Please som fysisk tidning?

Första numret har speciellt fokus på spel, spelutveckling och mångfald inom techbranschen. Vi har samlat några av de bästa intervjuerna inom vissa teman i ett magasin för att ge en överblick kring vad som sker just nu. Ämnet för vara studenter men även för samarbetspartners och andra intressenter.

Sen anser jag att det fortfarande finns en enkel glädje i att ha ett magasin i handen. Att bläddra igenom det, med fötterna på bordet, och en kopp kaffe i handen. När vi dessutom såg den fantastiska layouten som Fredrik Jonsson på MDWRKS satte ihop var vi tvungna att trycka!

Behövs papperstidningar i vårt digitala samhälle?

Alltid. Parallellt med det digitala.

Honk Please ger även ut ett antal böcker inom dessa områden. Det taktila ska inte underskattas i vårt samhälle.

Vad är din förhoppning med Honk Please framåt?

Att fler får upp ögonen för att korta, personliga intervjuer med personer med någonting på hjärta är ett bra och enkelt sätt att ta till sig ny information. Ett sätt att väcka nyfikenhet.Samt att det finns en enorm styrka i att kunna samla relevanta människor och att bjuda in dem att tillsammans ge din organisation eller företag ny input och inspiration.

Sen vill jag så klart att det ska bli en vana för folk att gå in en eller två gånger i månaden på Honk Please-sajten, läsa en artikel, och få sig en tankeställare. Vi söker löpande efter intressanta skribenter som har lust att skriva artiklar på plattformen.

Vi planerar även att fortsätta ge ut en tryckt version av tidningen några gånger per år på intressanta teman. Jag tror att nästa fokus blir på mat och urban utveckling, något vi även jobbar mycket med inom Foodmaker.

Vill du ha en papperskopia av Honk Please, är du intresserad av att skriva hos oss, eller söker din organisation/företag inspiration? Maila emelie@honkplease.com.