Skip to main content

Det politiska partiet Alternativet i Danmark ruskar om den politiska arenan. Från ingenting har rörelsen växt fram på under två år, blivit ett parti och fått nio mandat i Folketinget i senaste valet. Alternativet söker utvägar ur den kris som det politiska systemet befinner sig. De nuvarande politiska modellerna klarar inte att hantera och finna lösningar på miljökrisen, de växande samhällsklyftorna, det ökande politikerföraktet och ett tillväxtbegrepp som inte längre är adekvat.

Uffe Elbaek är politisk ledare i Alternativet och leder folketingsgruppen. Uffe var kulturminister i den förra regeringen en period.

Alternativet utmanar vänster-högerskalan, säger Uffe Elbaek när vi träffar honom på Christiansborg i Köpenhamn. Vi vill inte klassificeras i den traditionelle vänster-höger-skalan – vi er ett grönt parti. Ser du vår socialpolitik och hur vi vill arbeta med ekonomi så kan vi tyckas vara till vänster men tittar du på vår politik kring ett entreprenöriellt samhälle kanske vi betraktas som liberala.

Vi är för en stark solidaritet med människorna i samhället och speciellt de utsatta, men vi är också för utveckling av en entreprenörskultur i samhället som också innefattar arbetslösa och andra utsatta människor. Den ska också vara riktningsgivare för vårt utbildningssystem.

Vi kanske liknar en del rörelser i Latinamerika som och i Europa t ex Podemos, menar Uffe.

Alternativet vill ha en utbildningskultur där den som studerande går från hållningen att skaffa sig en utbildning för att få ett jobb, till att istället skaffa sig en utbildning för att man har lust att skapa ett jobb.

Uffe Elbaek och Alternativet menar att vi måste tänka helt nytt. Den syn på ekonomi, bildning och framsteg i samhället som växte fram under industrialismen, kooperationen och utbildningssystemet fungerar inte idag. Det behövs en kulturrevolution. De utmaningar som samhället står mitt i kräver en ny samhällsmodell, ett nytt sätt att arbeta politiskt.

Krisen är djup, säger Uffe. Förtroendet för folkvalda politiker har aldrig varit så lågt. Vi kan ju inte presentera lösningar på miljökrisen, de ständigt återkommande ekonomiska kriserna och de ökande skillnaderna i samhället. Allt färre vill vara med i ett politiskt parti och ännu färre vill arbeta aktivt. I förra valet var det de systemkritiska partierna som gick framåt t ex vi, Liberal Alliance och Enhedslisten.

Vi vill skapa en ny politisk kultur och vi vill ha ett nytt tillväxtbegrepp. BNP är inte alls tillräckligt. Vi måste också ta hänsyn till människors välmående, möjlighet att utvecklas och frihet, säger Uffe.

Fjärde sektorn

Ett viktigt begrepp är den fjärde sektorn. Idag finns den offentliga sektorn, den privata sektorn och den ideella sektorn (NGOs). Samarbete finns mellan aktörer inom sektorerna men gränslinjerna är svåra att passera. För Uffe och Alternativet är det området mellan de tre, den fjärde sektorn, som är det spännande. I den sektorn samarbetar och samverkar parter från alla tre sektorer.

Jag är nog en fjärdesektor-person, säger Uffe. Jag har lett offentliga projekt men jag känner mig inte som offentliganställd. Jag har drivit företag och är entreprenör, men känner mig inte som företagare. Jag har varit aktivist men känner mig inte som en ideell arbetare. För mig handlar det om frihet, att få utvecklas och ta initiativ, vara entreprenörsinriktad utan att stängas in i någon sektor.

Det märks att Uffe är Kaospilot. Han startade och ledde den berömda entreprenörsutbildningen i Aarhus i femton år innan han gick vidare.

Folkrörelse

Alternativet byggdes på kort tid. Mer än 1000 personer var inblandade i arbetet över hela Danmark. En politisk crowd-sourcing. Alla de som var med och utvecklade partiprogrammet blev också ambassadörer för det.

Från början visste vi inte riktigt hur processen skulle sluta. Det kanske kunde sluta som en NGO-rörelse, en PR-byrå, eller något annat. Men det blev ett politiskt parti, säger Uffe.

Men processen var väl planerad och strukturerad. Vi utvecklade organisationen under ”radarn” en lång tid. När vi sedan upptäcktes av media så blev de som för Mahatma Gandhi. Först förnekade man oss, sedan förlöjligades vi, sen motarbetades vi och sen vann vi, säger Uffe.

Media i Danmark har haft svårt med Alternativet. Partiet är inte hierarkiskt uppbyggt som traditionella partier och det är svårbegripligt för media.

I början hade vi bara ett politiskt manifest, säger Uffe. Då frågade media varför vi inte hade ett partiprogram. De hade svårt att förstå vår process.

I svensk media finns ytterst lite material om Alternativet.

Arbetssätt

Alternativet ska arbeta på ett öppet sätt, som gör att medlemmar och andra kan se hur de arbetar och finner vägar till beslut. En sorts Open-Source, där politiken är påverkbar.

Vi utsåg en ombudsmannagrupp med kunniga personer utanför partiet. De har till uppgift att granska vår politiska kultur och avge en kritisk granskning varje år. Den första rapporten kom i våras, säger Uffe. Den kan man hitta på vår hemsida.

I grunden verkar Alternativets politiska ambitioner handla om en djup solidaritet med människor och ett kraftfullt entreprenöriellt perspektiv. Kanske det danska ordet igångsättarperspektiv är ett bättre ord.

Jag blev intervjuad av The Statesman. De frågade vad jag var; socialist, liberal, högerman eller. Jag svarade att jag nog är en buddhistisk anarkist!

Länkar för fortsatt läsning:

www.alternativet.dk
www.podemos.info
www.metamoderna.org
www.kaospilot.dk

Christiansborgs slott där Folketinget ligger. Utsikt inifrån gården.

Christiansborgs slott där Folketinget ligger. Utsikt inifrån gården.

Anders Pettersson

Anders Pettersson

Psykologi, sociala rörelser och lärande.