Skip to main content

Womengineer är en ideell organisation som vill bredda bilden av ingenjörsyrket och inspirera fler unga tjejer att välja en teknisk utbildning. I år fyller föreningen tio år och har valt att fira genom en galakväll där de uppmärksammar likasinnade organisationer som också verkar för en mer diversifierad tech- och ingenjörsbransch.

Womengineer är en plattform som syftar till att inspirera och informera unga kvinnor om olika möjligheter inom ingenjörsbranschen. Vi informerar genom ett antal bloggar från kvinnliga ingenjörsstudenter som går olika inriktningar på olika skolor. Vi har även intervjuat närmare 150 verksamma ingenjörskvinnor för att visa upp hur branschen ser ut, förklarar Dajana Vlajic som sitter i Womengineers styrelse samt arrangerar IGEday.

Dajana har varit verksam inom Womengineer sedan 2014, först som projektledare och numera som styrelsemedlem. Hon är utbildad civilingenjör inom datateknik och jobbar idag som IT-konsult på Accenture.

– Vårt mål är att det år 2030 ska examineras lika många kvinnor som män på landets ingenjörsutbildningar.

– Vi tror att det finns många unga tjejer mellan 12 – 18 år som inte vet vad de vill göra med sina liv, och som inte riktigt vet vad ingenjörsyrket innebär. Vi vill lyfta fram ingenjörsvägen för dem som ett möjligt alternativ.

För att nå ut till unga tjejer står Womengineer sedan sex år tillbaka bakom IGEday som är en dag som inträffar i slutet på mars varje år där man under en dag visar upp vad ingenjörsyrket kan innebär. Ett femtiotal företag över hela landet är involverade per gång och tusentals unga tjejer har deltagit. Womengineer anordnar även flera föreläsningar, finns med på mässor, har ett eget magasin och en podcast.

– Jag är aktiv inom Womengineer eftersom jag själv hade svårt att välja vad jag skulle göra efter gymnasiet. Jag ville att jag ville bli ingenjör, men jag hade svårt att veta vad de olika utbildningarna innebär och vilken typ av jobb de kunde leda till. Att visa på bredden inom ingenjörsyrket är en av huvudanledningarna till att vi finns som organisation.

– Ur ett annat perspektiv är det även viktigt att det finns flera perspektiv och infallsvinklar när produkter och tjänster utvecklas. Att ha en mer varierad yrkessam ingenjörsstab innebär att morgondagens produkter och tjänster blir anpassade för fler.

Dajana har varit ansvarig för att projektleda Womengineers 10-års gala, Womengineer Awards. Under kvällen den 12 oktober kommer runt tvåhundra personer att samlas för nätverkande, inspirationsföreläsningar, paneldebatter och prisutdelningar.

-Vi har sett att det har startat många systerorganisationer under de senaste åren som också vill inspirera fler kvinnor att komma in i tech-branschen. Eftersom vi alla går under samma paraply vill vi också hylla andra initiativ och event som bidragit till att vi har kunnat ta oss så här långt under galan.

Dajana förklarar att kvällen syftar till att applådera alla dem som är med och skapar möjligheter för kvinnor att göra karriär inom tech- och ingenjörsyrken. Att ge dessa personer en gemensam kväll att få uppleva tillsammans.

– Jag tror att det är viktigt att öppna upp ögonen och bryta det historiska mönster som uppstått kring vem som får vara ingenjör.

– Jag är av åsikten att man ska bli och göra det man är bäst på. Därför tror jag också att det är viktigt att ge unga tjejer en chans att inse att de kanske är bäst på ingenjörsskap i någon av dess former. Vi vill visa på bredden av vad en ingenjör gör, vad man kan jobba med och vilka möjligheter som finns.

– Det känns fantastiskt att kunna anordna den här kvällen och att bjuda alla gäster på en helkväll med inspiration och middag. Jag är jättetacksam mot alla våra sponsorer som gör det möjligt. Vi jobbar alla ideellt med Womengineer, det är verkligen en hjärtefråga för alla inblandade.

Womengineer Awards äger rum fredag den 12 oktober 2018. Under kvällen kommer även Elisabeth Tegner-stipendiet som Changemaker Educations står bakom att delas ut till en kvinna som lyckats inom IT-branschen och inspirerar andra att göra detsamma.

Emelie Fågelstedt

Emelie Fågelstedt

Digital, future of work and entrepreneurship