Skip to main content

– Hjärnan tar in film 50 000 gånger snabbare än skriven text. Om vi jobbar med en tydlig videostrategi kan vi förenkla och paketera stora budskap till snabba filmsekvenser.

Christian Bagge är filmskapare och grundare av videoredigeringsverktyget Cloudreel. Han har lång erfarenhet av att jobba med videoskapande genom egen produktionsbyrå, inom actionsport, reklam och för internkommunikation. Idag utbildar han mycket inom filmskapande och hjälper individer och företag att skapa effektiva filmer med hjälp av mobiltelefonen.

– Film är ett kraftfullt verktyg som kan användas för att effektivisera kommunikationen. Det är en missuppfattning att det behöver kosta mycket eller ta lång tid att jobba med.

Prognoser visar på att video kommer att bli allt viktigare i all kommunikation framåt och det talas om att så mycket som 80 % av det innehåll vi konsumerar online kommer att vara rörligt.

– Det viktigaste för kommande år är inte att vi är digitaliserade utan att vi kommunicerar med varandra. Där kan film få en otrolig genomslagskraft eftersom vi framstår som mer ärliga på film då det är svårt att ljuga framför kameran. Man säger att kroppsspråket är 60 % av all kommunikation.

Enligt Christian kan video vara ett kraftfullt verktyg även inom interkommunikation. Han har länge jobbat med ledningsgrupper och lärt dem att förmedla budskap till sina medarbetare genom film.

– När en VD talar om ett företags värderingar i en text kan det kännas väldigt perfekt och tillrättalagt. Men framför en kamera lyser det igenom om man talar om något man verkligen tror på, då skapas också större tillit och förtroende.

Video för samhällsnytta  

Utöver reklamfilm och internkommunikation har Christian jobbat mycket med video inom olika samhällsprojekt, bland annat i Accra i Ghana.

– Barn från slumområden i Accra fick göra egna filmer om sin vardag som sedan skickades till svenska skolbarn. Genom video kunde barnen från olika kulturer mötas och skicka hälsningar till varandra.

Inom samma projekt fick barn i Ghana även föra fram sin talan i frågan om legalisering av cannabis i landet till lokala politiker. Filmer togs fram ur barnens perspektiv där de filmade sina föräldrar som rökt på och inte längre kunde ta hand om dem. Dessa skickades sedan direkt till Kofi Annan med ambition att stoppa legaliseringen.

Christian under ett filmuppdrag i Indien.
Christian under ett filmuppdrag i Indien.

Christian är just nu involverad i ett videoprojekt tillsammans med stiftelsen Jiddra Inte för anti-drogkampanjen ’Adda Livet’ med syfte att öka medvetenheten om drog- och blandmissbruk bland ungdomar i Sverige. Christians roll har varit att undervisa i film på Changemaker Educations där klassen Webbutvecklare E-handel nu jobbar med att ta fram kortfilmer till projektet.

– Många yngre som tar droger kanske inte är medvetna om riskerna, särskilt när de blandar narkotika med alkohol eller läkemedel. Landstinget säger att du dör om du brukar narkotika medan Flashback pratar om legalisering. Det finns ingen nyanserad mittbild av farorna med droger idag. Nu vill ’Adda Livet’ jobba med video och låta ungdomar själva berätta om sina erfarenheter.

Olika ungdomsgrupper kommer att utbildas i filmskapande av Christian under året för att sedan ta fram egna kortfilmer om droger och drogmissbruk. Filmerna kommer att spridas via YouTube senare för att nå ut till ungdomar i riskzonen på det medium där de själva är vana att befinna sig. Filmerna från Changemaker Educations kommer att fungera som referensfilmer och inspiration för de andra ungdomsgrupperna.

– När budskap om droger kommer från andra ungdomar når man kanske målgruppen på ett annat sätt. Det handlar inte om att stå där med stora pekpinnar utan att låta andra dela sina erfarenheter, så att det känns genuint. På så vis kan video förhoppningsvis användas för att rädda liv.

Att sätta en filmstrategi

Förra året lanserade Christian verktyget Cloudreel för att förenkla filmskaparprocessen. Cloudreel är ett ramverk där man kan skapa film genom olika mallar, som en intervjumall eller utbildningsmall.

För företag som använder verktyget är logotyper, typsnitt och företagets grafiska profil redan inlagt så att medarbetare bara behöver ladda upp och redigera sina filmklipp direkt i programmet.

– Det ska inte vara ett merjobb att jobba med film utan snarare en förenkling. Med en tydlig strategi kan organisationer jobba med film på ett sätt som skapar affärsnytta, säger Christian och fortsätter:

– Många bränner idag stora pengar på produktionsbolag för att ta fram coola filmer för sina sociala medier utan att ha ett tydligt syfte med det. Låt personalen vara ambassadörer och skapa betydelsefullt innehåll istället.

Christian menar att det är viktigt att ha en strategi för hur och varför man vill jobba med film, och att identifiera olika kommunikationsutmaningar där video kan hjälpa. Ett företag kan exempelvis ta fram en videoserie om onboarding för sommaranställda. Istället för att jobba med manualer går det att ta fram en serie korfilmer om säkerhet och arbetsuppgifter som sedan distribueras till nyanställda

– Vi tar emot för mycket information idag. Vi ligger på cc och bcc på för många mail och förväntas läsa igenom allt. Om man istället kunde förmedla samma budskap via korta videoklipp skulle kommunikationen förenklas, särskilt för återkommande processer som onboarding eller utbildning. Jag tycker att video ska ses som ett naturligt komplement till befintlig kommunikation.

Video är inte den enda lösningen men ska ses som ett effektivt komplement till annan kommunikation, särskilt för att förmedla känslor. Christian lyfter SAS nya reklamfilm ’The Arrivals’ där man filmat människor i en ankomsthall som återförenas med nära och kära för att förmedla känslan av allt man tar med sig hem från en resa. Det är ett tydligt exempel på hur man kan jobba med storytelling för att beröra tittaren.

– Vem som helst kan lära sig att skapa video som berör, men för att användas effektivt inom ett företag behövs en strategi. Det handlar om att identifiera budskap, målgrupp och ha en plan för distribution. Därefter är det bara att börja skapa, testa sig fram och sakta implementera film som ett naturligt kommunikationsverktyg. Video kommer att spela allt större roll framöver, så det finns bara fördelar med att komma igång.

Emelie Fågelstedt

Emelie Fågelstedt

Digital, future of work and entrepreneurship