Skip to main content

Samhället är en paradox just nu. Våra politiker och beslutsfattare uppmanar oss till en grön omställning för ett hållbart samhälle. Samtidigt fasthålls de skeva konkurrensvillkoren i samhället, där de stora aktörerna får alltmer makt och inflytande och de små svårare att klara sig. Följden av det är att det blir dyrare att producera och konsumera så att våra resurser räcker till, än att låta bli att bry sig om hållbarheten i samhället. Tillväxten är viktigare än något annat, nästan till vilket pris som helst.

Vi har svårt att ändra våra livsmönster och samhällsmodeller eftersom vi har lärt oss att det är utbud och efterfrågan som styr samhället. Vi har lärt oss önska att allt ska bli billigare och billigare. Men någon måste alltid betala. Det blir de som producerar den allt billigare maten och de som äter den. Till sist är det planetens begränsade resurser som når ett slut.

Men inget är hugget i sten. Du och jag kan utmana och finna andra sätt att handla på. Vi startar en grundläggande dialog kring detta och gör något vettigt av det. Att vänta på att systemet ska ändra sig tar för lång tid. Och vi har inte lång tid på oss. Jordens resurser är ändliga. Vi kanske tror att vi inte är med och förändrar världen. När vi inser att vi faktiskt gör det så kan det vara början på en revolution.

Vi kan utmana förhållandena i samhället. Du och jag sätter oss i samtal runt bordet och delar vår mat och vi gör något tillsammans.

Foodmaker befinner sig just nu mitt i en stor trend. Den kanske är en del av den stora ’reconnection’- eller ’bottom up’-trenden i samhället. Idén om att framtida konsumentledda innovationer i högre grad styr utvecklingen i samhället. Det kan vara delningsekonomi (sharing-economy) där vi via nätverk kan hyra, låna, byta allt ifrån bilar, tillfälligt boende, arbetsytor, verktyg osv med varandra, istället för att äga dem var för sig.

För mig är Foodmaker ett projekt med ett embryo till att förändra samhället, eller åtminstone sin community. Foodmaker handlar om att personer sätter sig runt samma bord, och äter den mat de själva har skördat, slaktat och tillagat med de knivar de själva har slipat. Vid bordet delas erfarenheter, man ser sammanhang och ny kunskap uppstår.  Man kan tala om produktion, om att förädla, att dela, om att äta, om att lära nytt. Vid nästa tillfälle utvecklas det ytterligare.

Så enkelt skapas grunden för mening, initiativ, motivation och sammanhang. Har vi glömt det?

Gemensam förbrukning, till skillnad från individuell förbrukning, gör oss till en del av ett större nätverk, där vi säkrar meningsfulla förbindelser med varandra.

Jag tror inte att delnings-ekonomin bara är ett litet kul hipster-fenomen. Den är inte romantiserande hippieprat. Idag finns seriösa verksamheter, som bygger på dela-ekonomi och som är ekonomiska succéer. Utvecklingen är positiv och det kommer att förändra världen.

Du gör alltid val och dina val påverkar. Alla de situationer, där du inte gör ett aktivt val, inte tar ställning, där påverkar du också. Vi påverkar alla hela tiden. Vi är alla en del av samhällsutvecklingen. Det är allvar nu. Men låt oss inte göra det för svårt, för stort och för omöjligt. Låt oss inte heller göra det till en hipster-grej eller ett fin-de-siecle-projekt – att allt är slut nu. Vi börjar göra någonting. Diskussion, utveckling, experiment, söka andra svar. Svårare än så är det inte. Den enda förändring som verkligen leder någonvart är om jag sätter mig med dig och vi pratar och blir överens om någonting. Sen så gör vi det och testar om det fungerar. All samhällsförändring börjar med du och jag. Kring en bit mat.

Jag vill avsluta med två citat från bandet R.E.M. Jag tolkar det som att de över en period på 3-4 år flyttar sig från konspirationsteorier om systemet till att mena att allting kan byggas om, byggas på nytt.

R.E.M, Houston. 2008

If the storm doesn`t kill me the government will

I`ve got to get that out of my head

R.E.M, Oh my heart. 2011

Storm didn’t kill me, the government changed

Hear the answer call, hear the song rearranged

 

Läs mer om Foodmaker-rörelsen på: www.foodmaker.se

Tom Löyche, VD Changemaker AB, Kaospilot