Skip to main content

Att syssla med trädgårdsskötsel och odling har visat sig ha en positiv effekt på vår mentala hälsa, och användningen av trädgårdar som en form av terapi har blivit allt vanligare. Forskning vid Harvard University har visat att personer som bor i grönområden har förbättrad fysisk och psykisk hälsa, och läkare i London har börjat ordinera odling till patienter för dess positiva inverkan på vårt fysiska och psykiska välbefinnande.

Det europeiska projektet Permind hoppas nu utforska hur odlingsmetoden permakultur kan användas i återhämtningsprocessen för personer med psykisk sjukdom, med målet att skapa en pedagogisk läroplan om metoden och sprida den via en digital plattform.

Permakultur är utvecklingen av jordbruksekosystem som är avsedda att vara hållbara och självförsörjande, och är en populär trädgårdsmetod i Nordamerika. Metoden följer naturens cykel för att skapa balans mellan alla delar; jord, vatten, växter och djur. På Teneriffa i Spanien har man märkt att permakultur har visat sig vara en effektiv metod för att hjälpa personer med psykisk sjukdom i sin återhämtningsprocess.

– Inom permakultur blir det tydligt att vi alla är en del av ekosystemet och att den mänskliga inblandningen måste balansera med allt annat i trädgården för att få den att växa, förklarar Irene Poggi på Changemaker.

– Att känna sig sig som en så pass tydlig del av den naturliga balansen har visat sig ha en positiv effekt på personer med psykisk sjukdom. Permakultur är en mer analytisk form av odling, som börjar redan med hur vi matar jorden, fortsätter Irene.

Permind är ett utbildningsprojekt med partners från fyra olika europeiska länder som jobbar inom mentalvård eller utbildning; Spanien (Fundacion INTRAS och Asociación para El Desarrollo de la Permacultura), Grekland (Society of Social Psychiatry and Mental Health), Sverige (Changemaker) och Slovenien (SENT). Permind är ett 2-årigt initiativ finansierat av ERASMUS+ programmet med syfte att innovera och utveckla inom vuxenutbildningsområdet.

– Målet med Permind är att skapa en utbildning för tränare som arbetar med vuxna med psykiska obehag, och att sedan göra denna tillgänglig via en eLearning-plattform. För utbildningsdeltagarna som kommer att ta del av läroplanen är målet att hjälpa dem att utveckla nya nyckelkompetenser för att förbättra deras livskvalitet och deras sysselsättningsmöjligheter, förklarar Irene.

I första steget kommer Permind att vara en 1-årsutbildning som testar läroplanen. Utbildningen sträcker sig över alla fyra årstider för att utforska hur man arbetar trädgården under vår, sommar, höst och vinter. Permind syftar samtidigt till att främja entreprenörsandan hos deltagarna genom att främja skapandet av ekologiska sociala kooperativ. De ekologiska grönsaker som odlas i permakulturträdgårdarna kommer att säljas av deltagarna till sina grannar. Förhoppningen är att det ska bidra till en positiv bild av psykisk sjukdom och bekämpa stigmatiken som är knuten till den.

– Det finns inte många möjligheter till lärande på högre nivå för vuxna med funktionshinder idag. Projektet kommer att undersöka hur permakultur skulle kunna vara en utbildning som kan hjälpa människor att återhämta sig från psykisk sjukdom, förklarar Irene och fortsätter:

– Det handlar om att hjälpa personer med psykisk ohälsa med rehabilitering, samtidigt som utbildningen vill bana vägen till en ny anställning eller nya idéer.

I mars 2018 kommer alla utbildare som deltar i Permind-projektet att åka till Teneriffa på en fem dagars utbildning. Utbildarna kommer sedan att hålla i utbildningen lokalt i respektive land under ett ettårstest av läroplanen. Permakulturträdgårdar kommer att sättas upp i alla fyra partnerländerna för att undervisa i permakultur till personer med psykisk sjukdom.

Svenska Changemaker ansvarar för utvecklingen av de digitala verktygen knutna till projektet, en eLearning-plattform och en didaktisk app, för att göra läroplanen tillgänglig för alla partners. För Changemaker är motivationen att vara med i projektet kopplad till Foodmaker-rörelsen i Sverige, en utbildning som har fokus på stadsutveckling och livsmedelsproduktion.

– Vi ser permakultur som ett nytt sätt att tänka kring hållbar matproduktion. Det är en lång process, från att mata jorden till att se olika förbättringar i växterna. Som del av det här projektet vill vi samtidigt öka användningen av permakultur i stadsmiljöer.

Efter det avslutade ERASMUS+ projektet kommer eLearning-plattformen och appen, tillsammans med information, erfarenheter och inspiration från projektet, också att bli tillgänglig för allmänheten.