Skip to main content

Kajodlingen är en stadsodling som grundades i centrala Göteborg år 2015 och drivs av Jonas Lindh och William Bailey. Verksamheten har idag två odlingar; en odlingsyta på Clarion Hotel Posts tak och en odling som våren 2018 ska byggas på en pir i Lindholmen. Det långsiktiga målet är att göra stadsjordbruk till ett mer naturligt inslag i varje stad, och att skapa förutsättningar för fler stadsbönder.

– Vi vill båda vara bönder, det utgör kärnan fortfarande i Kajodlingen. Samtidigt är båda intresserade av stadsutveckling och smartare resurshantering och vi vill se om urban livsmedelsproduktion kan göra städer lite mindre ointelligenta ur ett resursförbrukningsperspektiv, berättar Jonas och William.

Kajodlingen säljer idag främst till restauranger runtom i Göteborg, och levererar sina grödor direkt med cykel. Med en takodling på Clarion Hotel Posts tak förser man även hotellets restauranger Norda och vRÅ med färska grönsaker.

– Våra grönsaker levereras inom en timme efter skörd till våra restauranger, och tiden mellan skörd och konsumtion är avgörande för smaken. Alla våra kunder finns runt hörnet och vi ser gärna att vi blir som deras “egen” odling, nyskördat mitt i stan.

Kajodlingen har även haft en ökande andel privatpersoner som kör självplock och köper grönsaker på kilo på deras tidigare odling i Frihamnen. På gårdsförsäljningen har privatpersoner möjlighet till självplock av bland annat tomater och sockerärtor.

– Fördelen med städer är närheten till kund. Konsumenten behöver egentligen inte köpa sin sallad på affären i Sverige, särskilt inte under högsäsong. Det borde man göra hos den lokala stadsbonden, en producent man känner och litar på.

Stadsodlingar blir allt viktigare i takt med att urbaniseringsgraden fortsätter. Jonas och William menar att vi måste titta närmare på fenomenet stad och hur vi kan göra städer lite mindre ointelligenta.

– Vi vill undersöka om urban livsmedelsproduktion kan göras rationellt både ekonomiskt och ekologiskt. När vi startade var frågan hur marknaden såg ut för lokalproducerat och det visade sig att intresset var stort, inte bara för högkvalitativa grönsaker utan för fenomenet i sig.

En annan viktig aspekt att fundera kring är växtval, eftersom det är viktigt att välja kulturer som kan ge en hög avkastning på en liten yta eftersom stadsodlingar är mindre än traditionella odlingar på landsbygden. 600 kvadratmeter odling är tillräckligt för att två odlare i staden ska kunna leva ett helt år på sina egna grödor, menar Jonas och William.

– Att vi slipper mellanhänder är också en viktig del i den ekonomiska hållbarheten. Nästa stora steg blir varifrån vi får näringen till jorden så att vi kan berika vår jord från år till år. En grundförutsättning för en rationell urban livsmedelsproduktion är som vi ser det att städer tar hand om sitt biologiska avfall (matsvinn, biomassa från parker, urin m.m) och skapar högkvalitativ och brukbar näring för stadsbonden att använda till sin grönsaksproduktion.

Idag använder sig Kajodlingen av termen “stadsbonde” för sig själva och andra som håller på med stadsodling, men de hoppas att ordet inte ska behöva vara i bruk i framtiden.

– Man är bonde och odlar på landet, eller så är man bonde och odlar i staden, det ska vara helt naturligt. Bonde är ett viktigt ord helt enkelt för att det är ett yrke, det vilar på en kommersiell grund. Tillväxten på bönder och andra primärproducenter är väldigt låg i Sverige. Vi hoppas kunna visa på att man inte behöver ta miljonlån för att skaffa maskinpark och mark.

– Så istället för en bonde med hundra hektar ser vi hellre massor med producenter med 500-1000 kvadratmeter som odlar intensivt utifrån ekologiska principer; kretslopp. Nyckeln är ytmaximering och avsaknad av mellanhänder.

Utöver odling och gårdsförsäljning erbjuder Kajodlingen även föreläsningar och kurser i hållbar matproduktion. Och intresset finns, man träffar konstant människor som vill dra igång och leva som odlare.

– Vårt långsiktiga mål är att skapa skapa system i och i nära anslutning till våra städer där produktion av grönsaker sker enligt ekologiska principer, så långt det är möjligt.

Emelie Fågelstedt

Emelie Fågelstedt

Digital, future of work and entrepreneurship