Skip to main content

Jag säger som Alexander Bard,

– Snart kommer den virtuella världen vara vår första värld. Och den riktiga världen kommer att vara nummer två, säger Fredrik Jonsson, grafisk formgivare och mycket annat på New Creative

Fredrik menar att vi i allt högre utsträckning lever i en digital värld. Inte överallt i världen i samma omfattning som här. Mer och mer av vår vardag och våra arbetsdagar används till digital kommunikation via mobiler, paddor, laptops och stationära datorer.

– Samtidigt skapas ett gigantiskt brus. Vi översköljs av information, grafiska strukturer som är alltmer komplicerad, säger Fredrik. Vi kan inte relatera till allt detta. Hjärnan stänger av. Den orkar inte lägga upp nya mallar hela tiden.

Fredrik menar att vi behöver förenkla och ligga tätt intill användarnas förmåga och kapacitet. Det finns flera intressanta trender som leder åt det hållet. En är att man i den grafiska världen börjar använda User Exeprience (UX) och Usability som ledstjärnor. Det gäller att få bort allt onödigt i de gränssnitt som finns. Att basera det man gör på vetenskapliga grunder om hur människor tar in, använder och upplever grafisk design.

– Dieter Rahms principer om god design från 80-talet är viktiga, säger Fredrik. Som att god design är innovativ och inte är ett mål i sig, den ska bidra till att något blir användbart men också estetiskt tilltalande och enkelt.

 

”Good design is as little design as possible” Dieter Rahm

 

Att UX kommer att spela en stor roll framöver märker man t ex i Googles handledning ”Material Design”. De försöker skapa en standard för hur bra digital design ska se ut, både i appar och på websidor. De försöker skapa en standard för att få bort allt det onödiga. Så vi hittar tillbaka till grundstrukturen. Den baseras på beteendevetenskap.

Bra design på en webbsida som erbjuder tjänster eller produkter gör att en besökare snabbt blir kund.

– Det ska gå fort, säger Fredrik. Egentligen ska det ju vara ”hiss-pitch, hiss-pitch”, kanske lite fakta och sen beslut. Förut när man gjorde hemsidor, ställde man frågan om vilken information man skulle ha på sidan. Då ville man pressa in så mycket information som möjligt. Nu har det gått från information till presentation. Istället för att samla tonvis med information om allt möjligt så strippar man ned det till pitchar istället. Webben är ju det perfekta stället att presentera sin tjänst eller produkt fort. Så svårare är ju inte ”usability”.

En annan del som utvecklas snabbt är Virtual reality.

 

Virtual reality (or VR) is a computer technology that replicates an environment, real or imagined, and simulates a user’s physical presence and environment to allow for user interaction with this environment. Virtual realities artificially create sensory experiences, which can include sight, touch, hearing, and smell.

 

– För mig har VR varit det perfekta sättet att presentera det digitala, säger Fredrik. Men det har tills nu inte funnits tillräckligt bra och tillgänglig teknik. Idén har dock funnits sedan länge. Jag ser otroliga möjligheter med VR.

Gamification är en stor möjlighet att visualisera till exempel arkitektprojekt innan man börjat genom 3D-modellering. Samma i nöjen som sport där du kan följa atleten ur olika vinklar. Du blir delaktig på ett annat sätt än vid tvådimensionell exponering. Jag tror att VR egentligen är startskottet på någonting större som är svårt att överblicka.

– När vi idag designar någonting digitalt så tänker vi på en platt skärm och bara från en vinkel, säger Fredrik. Istället kan man ju se saker från flera håll, ta på saker. Det öppnar för helt nya perspektiv och även nya yrken. Det 2-dimensionella innebär ju en viss distans mellan människan och det digitala. Men i 3D försvinner den distansen och du befinner dig i den digitala världen.

Alla de här nya tekniska möjligheterna och de ekonomiska drivkrafterna gör professionen ändras och utvecklas i snabb takt, menar Fredrik. Han arbetar sedan länge i realiteten som en Integrated Producer (IP).

– Jag har arbetat som IP ända sedan jag började min yrkeskarriär inom grafisk design, säger Fredrik. Det har jag gjort för att klara mitt jobb. Man behöver behärska flera delar. Du måste kunna arbeta med alla led från idéskiss till färdigt original.

Fredrik tror inte att de gamla specialistyrkena som Art Director, Creative Director eller copywriter, kommer att finnas kvar

– Framtiden kommer att präglas av integrated producers, säger Fredrik. De nuvarande yrkesrollerna kommer att suddas ut. Det ser man ju på reklambyråer. Det finns ju knappast någon som kallar sig för reklambyrå idag. Man arbetar idag med kommunikation och marknadsföring. Vi blir generalister istället för specialister. Man kan också se det tydligt i journalistbranschen. Du måste kunna både skriva, fotografera och filma.

När det gäller det digitala så går utvecklingen så väldigt fort så det är svårt att hänga med.

– Jag måste sitta minst en timme om dagen för att uppdatera mig på saker som händer i min bransch, säger Fredrik. Det är nödvändigt eftersom jag har egen firma tillsammans med en kollega. Tappar jag kunskap då är jag borta från marknaden, ointressant för kunderna.

Fredrik saknar dock en ingrediens som kommit lite på undantag och det är den konstnärliga.

Det kan bli för stort fokus på att kunna producera i alla olika kanaler.

– Jag tror att de som är lite mer konstnärliga kommer att få det svårare att ta sig in som IP. Jag vill att den konstnärliga delen ska ta mer utrymme. Men man måste ju kunna leverera till en kund. För ordet producent säger ju att man ska producera något. Ibland måste man tumma på det konstnärliga för att till exempel kara deadlines. Jag är lite orolig för att det konstnärliga kommer att ätas upp i framtiden.

Anders Pettersson

Anders Pettersson

Psykologi, sociala rörelser och lärande.