Skip to main content

Antalet sjukskrivningar har ökat kraftigt på fem år. Uppgången är särskilt stor för psykiatriska diagnoser som beror på svår stressskriver SVD i en artikel från i juni. Siffrorna baseras på en kartläggning från Försäkringskassan.

Kartläggningen visar även att antalet påbörjade sjukskrivningar som var längre än två veckor har ökat med 98 000 under 2015, jämfört med 2010.

En av de största stressfaktorerna på företag idag är otydlighet. Otydliga mål, otydliga roller, otydliga krav och förväntningar. Det är en stor bov som vi måste bli mycket bättre att handskas med på arbetsplatser, säger Anna Möller, organisationsarkitekt och utbildningsledare på Changemaker Educations.

Sedan i slutet av mars i år inträdde nya föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Föreskrifterna reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling på en arbetsplats, och kommer i en tid då antal sjukskrivningar och stress ökar lavinartat på svenska arbetsplatser.

314865_206987869368615_861257396_n Idag är nedbantade organisationer och väldigt höga krav på leverans vanligt på företag. Det finns inte tillräckligt mycket tid att sitta ner, andas ut och diskutera igenom saker. Stressen följer också med oss hem, och vi ställer krav på oss själva att få ihop hela livspusslet med roliga och givande fritidsaktiviteter. Så även om vi egentligen aldrig haft så mycket egentid som vi har idag – med lediga helger, 37 timmars arbetsveckor och minst 5 veckors semester – så känner vi oss ändå ofta stressade, säger Anna Möller.

Anna Möller menar att tydligt ledarskap och en öppen företagskultur är av största vikt för att skapa en bra arbetsmiljö på ett företag. Det är ledningens ansvar att lägga tid på att hålla företaget friskt, genom att öppna upp för teambuilding och ett tillåtande arbetsklimat.

Delaktighet skapar arbetsglädje. Att ha högt i tak och öppna upp för att ens medarbetare för göra sin åsikt hörd och vara med och påverka sin egen situation. Och att ge ens anställda variation i sina arbetsuppgifter och möjlighet att ta andningspauser ibland. Om någon sitter med en tung rapport i några dagar kanske den personen förtjänar att syssla med något mer kreativt direkt efteråt för att stimulera tankeprocessen och arbetsglädjen, menar Anna.

Anna är med och leder kursen Friska Företag på Changemaker Educations med arbetsmiljöutbildningar för chefer, ledare, arbetsmiljöansvariga och skyddsombud. Här är hennes 5 bästa tips för att skapa en bättre arbetsmiljö redan idag:

Så minskar du stressen på arbetsplatsen

1. Tydlighet

Det är viktigt att sätta tydliga, mätbara mål. Och att ge medarbetare tydliga roller på företaget. En tydlig ansvarsfördelning gör det enklare för alla att veta vad som förväntas av dem och vem som ska göra vad. Otydlighet från chefen och medarbetare är ofta en av de största stressfaktorerna.

2. Ha en öppen företagskultur

Det är väldigt individuellt vad vi blir stressade av. I grund och botten är det bästa verktyget för att motverka stress ett bra ledarskap och en öppen, tillåtande företagskultur.

Stress bottnar ofta i att få en uppgifter eller ett mål som vi inte känner att vi kan uppfylla eller förstå. Där förutsättningar, tid och resurser inte finns på plats. Då känner vi av negativ stress.

En öppen företagskultur tillåter anställda att komma till tals och påverka sin gen situation. Att kunna säga nej om något inte känns begripligt och få vara med och påverka. Ett tydligare ledarskap som lyssnar in, och som är närvarande pågående för att hålla koll på de anställda.

3. Individanpassade belöningar

När någon nått ett mål eller presterat över förväntningar är det viktigt att uppmärksamma den personen och visa uppskattning. Här är det viktigt att komma ihåg att alla individer gillar olika former av belöningar. Vissa älskar möjligheten att få sitta i ett eget kontorsrum, andra ser det som en bestraffning. Några skulle bli överlyckliga om de fick en blombukett på scen framför alla på företaget, medan andra skulle tycka att det var bland det jobbigaste de varit med om.

Det är viktigt att vara lyhörd för vem individen är och att ge den personen en belöning som passar den. Annars kan goda initiativ istället få negativa följder.

4. Var en bättre “kompis”

Att ha en tydligt uttalad värdegrund på ett företag är viktigt. Det spelar ingen roll om det handlar om en mindre organisation med hantverkare eller en startup, eller om det är ett multinationellt företag med tusentals anställda. Man ska vara tydlig med att arbetsklimatet är något som vi alla ansvarar för tillsammans.

Det är viktigt att se varandra som människor på en arbetsplats. Att acceptera att någon kommer sent, för att man förstår att den personen måste lämna på dagis och det ibland är förseningar i kollektivtrafiken, eller att någon annan går igenom en kris personligen. När vi ser varandra som människor blir det lättare att acceptera fel och svagheter hos andra, samtidigt som vi lyfter det personen är bra på istället. Ett schysst bemötande bör vara en viktig del av ett företags värdegrund.

Konflikter bör dessutom alltid lyftas upp och diskuteras igenom, så att de inte blir mer infekterade. Det bör vara ledningens ansvar att säkerställa att så sker.

5. Tänk till vid införande av nya Data- och IT-system

Att införa nya arbetsverktyg skapar ibland stress. Plötsligt ska man både göra sitt jobb och lära sig ett nytt verktyg. En undersökning visar dessutom att 75% av alla arbetsgivare inte ger instruktioner när det införs ett nytt datasystem, oavsett om det är Trello eller SAP.  Idag dyker nya digitala produktivitets-, kommunikations- och projektverktyg upp nästan dagligen och hyllas i medier. Många organisationer är då för snabba med att införa dem.

Det blir lätt overkill att lägga så mycket tid på att kommunicera och dokumentera. Och ofta samlas mycket information till ingen faktiskt nytta. Ledningen eller IT-avdelningen bör tänka till varför ett nytt IT-system verkligen behövs, och vara väldigt tydliga med instruktioner när ett nytt faktiskt införs.

Emelie Fågelstedt

Emelie Fågelstedt

Digital, future of work and entrepreneurship