Skip to main content

Bostadsområdena i Göteborg är fyllda av fantastiska berättelser. Varje community har sina berättelser som speglar livet, önskningarna och vad som pågår bland människorna. Det är svårt att tränga igenom mediebruset med berättelser. Idag finns dock bra teknik och internet som gör det möjligt för alla att skapa berättelser och publicera dem digitalt. Bra berättelser tränger alltid igenom bruset.

Changemaker och Hyresgästföreningen Region Väst i Göteborg genomför utbildningen Community Reporters GBG. Ett gäng ungdomar och några äldre från bostadsområden i Göteborg och knutna till Hyresgäströrelsen lär sig att med tillgänglig och billig teknik fånga upp, skapa och offentliggöra berättelser från olika communities i Göteborg via digitala medier. Det är inte en medieutbildning, utan handlar om att lära sig finna de viktiga berättelserna och föra ut dem så att de synliggörs och hörs.

Community Reporters skapades i Manchester, England för mer än tio år sedan och drivs av People´s Voice Media. Tanken var att med hjälp av billig tillgänglig teknik och vägledning i att skapa och publicera, människor från Manchesters förorter skulle kunna föra ut sina berättelser i den digitala sfären.

Gary Copitch som leder organisationen säger om Community Reporters:

– We care about giving people a voice.  We support people to tell their story. We  connect the stories with those who need to know in order to change or improve the ways things are done and we sustain the story teller through our reporter network .

Idag finns mer än 1 000 reportrar i England och reportrar finns nu i flera europeiska länder. Community Reporters knyts ihop av nätverk och gemensamma publiceringsplattformar.

– Changemaker har arbetat med det här några år tillsammans med People´s Voice Media, säger Tom Löyche VD. Det är ett fantastiskt sätt att kunna lyfta fram och utveckla sin community genom att dokumentera berättelser via film, foto, ljud och text.

I Göteborg arbetar deltagarna med en film om vad trygghet i boendet betyder för olika människor i olika bostadsområden runt Göteborg.

– Deltagarna har så stora kunskaper om de områden, kvarter och trappuppgångar de bor så jag är säker på att de skapar stora berättelser, säger Anders Pettersson, utbildningsledare.

Filmaren Björn Mathlein gjorde en liten film åt Hyresgästföreningen här finns länken till den.

https://www.dropbox.com/s/z7cv30wqcyko4ea/COMMUNITY%20REPORTERS_converted%281%29.mp4?dl=0

Anders Pettersson

Anders Pettersson

Psykologi, sociala rörelser och lärande.