Skip to main content

Sverige har satt som mål att vara ledande inom e-hälsa till 2025. En satsning som både regering, kommun och landsting står bakom. Digitaliseringen av vården, att göra det möjligt för patienter att komma i kontakt med sjuksköterskor eller läkare direkt via mobilen eller datorn, är en viktig satsning för att korta vårdköerna.

– Vi behöver ett komplement redan idag till den ordinarie vården. Varje dag läser vi i tidningen om långa vårdköer och ökad stress för sjukhus- och vårdcentralpersonal, säger Alexander Börve, legitimerad läkare och grundare av hudscreeningappen First Derm.

First Derm har utvecklat en lösning där användaren genom en app kan ta en bild på en hudåkomma och skicka in anonymt direkt till en hudläkare för att mot betalning få svar inom 24 timmar.

Idag beror runt 20 % av alla besök hos en husläkare eller vårdcentral på hudrelaterade åkommor. Familjer som besöker vårdcentral med ett barn som fått ett ovanligt hudutslag, eller någon som är orolig över ett födelsemärke.

– 70 % av de hudåkommor som skickas in till oss via appen är ofarliga, och vi kan rekommendera personen läkemedel som kan köpas direkt på apotek. Vi har redan idag sparat svensk sjukvård hundratals, kanske tusentals besök.

– Olika e-hälsolösningar hjälper redan idag svensk sjukvård att kunna satsa mer tid och resurser på de patienter som behöver vård allra mest.

I de 30 % av fallen där First Derms hudläkare uppmanar användaren att besöka en hudläkare för att titta närmare på hudförändringen går det att använda sig av egenremisser, eller en egen vårdbegäran, för att få en tid. Med en egenremiss kan du själv ansöka direkt om att få komma till en specialistläkare. När en användare genom appen skickar sitt ärende till en hudläkare skickas även uttalandet från First Derms hudläkare med, vilket gör att patienten ofta prioriteras i kön om det t.ex. finns en uttalad risk att personen har hudcancer.

– Vi har redan idag gjort över 20 000 screenings via vår app, varav vi har hittat 500 fall av misstänkt hudcancer. Enligt statistik från SKL behöver 55% vänta längre än 30 dagar på ett första besök hos en specialistläkare, som en hudläkare (november 2016). E-hälsotjänster som vår gör det enklare för de som verkligen behöver vård att komma i kontakt med en läkare snabbt.

I media har det varit en del kritik riktad mot e-hälsotjänster; huruvida de verkligen hjälper vården och om de är tillförlitliga. Går det att ställa en diagnos via ett mobilfoto eller ett videosamtal?

– Om du besöker en allmänläkare på en vårdcentral med en hudförändring är det ändå på några sekunder som läkaren avgör om den vet eller inte vet vad hudförändringen beror på. Läkaren påbörjar en behandling som kan fungera eller inte, eller så skickas du vidare till en hudläkare. Med vår tjänst hoppar du över steget med vårdcentralen och kommer direkt till en specialistläkare, menar Alexander.

– Kritik har riktats mot e-hälsotjänster om att de tar resurser från den ordinarie vården. Sanningen är dock att dessa tjänster ofta effektiviserar en läkares tid, då personen mellan patientbesök eller på fritiden har möjlighet att ta sig an fall direkt via mobilen.

Den digitala transformationen är något som sker i alla branscher – och precis som alla stora omställningar krävs det tid, beteende- och attitydförändringar för att lyckas.

– Idag kan vi handla mat, köpa kläder, deklarera, betala räkningar och studera via telefonen. Nog ligger det i tiden att även läkarbesöken ska integreras i våra smarta telefoner.

– Tjänster som Min Doktor, KRY och First Derm har skapats utifrån en vision om att digitalisera vården, och utifrån ett behov där svenska patienter idag får vänta länge för att få vård, säger Alexander.

Det rapporteras även mycket i media om framsteg som görs inom artificiell intelligens, och där datorer framåt kommer att lära sig att ställa ännu säkrare diagnoser.

– Just nu använder en grupp forskare på Stanford Googles opensource-verktyg Tensorflow för att ta fram ett AI som på egen hand kan screena hudåkommor och ge besked kring huruvida de är ofarliga eller farliga hudförändringar. Det kommer att krävas många bildunderlag och träning innan metoden fungerar säkert.

– Framåt tror jag att styrkan kommer att ligga i att få en second opinion direkt, där både en mänsklig läkare och en dator kan titta på samma vårdärende och ge ett uttalande. Det är något som kommer att revolutionera vården framåt.

Just med hudcancer har studier visat att över 90 % av hudcancerfall kan botas om de upptäcks och behandlas i tid. Det kräver regelbunden koll av födelsemärken, och att allmänheten är mer uppmärksamma på sina hudförändringar. Hudcancer är idag den snabbast växande cancerformen i Sverige.

– Idag vet folk att hudcancer är vanligt, men ändå prioriterar man inte att gå och kolla upp sina födelsemärken. Kanske av rädsla eller för att man helt enkelt inte tar sig tiden i en annars stressig vardag. Det är då det blir farligt. Genom att ge människor tillgång till en läkare direkt i mobilen hoppas vi att fler tar sig an att verkligen kolla upp hudförändringar.

– Vi passerade nyligen 10 miljoner invånare i Sverige. Befolkningen ökar. Vi har inte tid att vänta på fler läkare, vi måste göra vården mer flexibel och mer tillgänglig. Vi måste hjälpa Sverige att nå e-hälsomålet till 2025. Den digitala vården är här för att stanna, avslutar Alexander Börve.

Emelie Fågelstedt

Emelie Fågelstedt

Digital, future of work and entrepreneurship