Skip to main content

Tom Løyche är serieentreprenör, kaospilot och VD för både Changemaker och Changemaker Educations. Bara häromdagen startade han ytterligare ett företag, bar sociál. Generellt tycker han att mycket i samhället idag går för långsamt framåt. I sitt arbete jobbar han därför ständigt fram nya koncept, prototyper och upplägg, som han sedan lämnar över till andra kompetenta personer att ta vid. Han beskriver gärna sin roll mer som Creative Producer än som en traditionell VD.

Vad tycker du är en spännande trend i din bransch just nu?

Att ny teknik vill rädda världen. Jag är övertygad om att vi kan lösa många av dagens problem med ny teknik; allt från energiförsörjning och översvämningar till kollektivtrafik. Flera av de stora utmaningarna vi står inför som samhälle kan man lösa bara man hittar rätt fokus. I min värld är ny teknik alltid intressant, ett hjälpmedel för att förbättra. Om det så handlar om spelutveckling eller Über. Inom skolvärlden handlar mycket om hur vi tar globala insikter, tendenser och lärdomar och får ned dem på en konkret lokal nivå. Distanslearning och Flipped Classroom är viktiga verktyg som är på frammarsch.

Vad ser du som en intressant samhällsutmaning just nu?

Det är viktigt att vi alla förstår att vi bor på en gemensam planet. En värld. Se det som att vi alla bor i ett och samma hus. Vi skulle ju inte slänga ned familjemedlemmar i en mörk källare utan förståelse för att de kanske hellre vill upp och se ljuset. Vi har ett ansvar för samtliga rum. Vi har begränsat med vatten, el och värme i det här huset. Först när vi fattar det, då kan vi börja jobba framåt.

Hur kommer ditt yrke se ut om fem år?

Haha, mitt yrke är säkert helt borta om fem år. VD-rollen blir upplöst i en mängd nya områden och subdelar. Det traditionella VD-jobbet är under starkt angrepp, och det med rätta. Vi behöver se mer av ett kreativt och processorienterat ledarskap på alla led och i alla branscher. Jag gör redan nu helt andra saker som VD än vad jag gjorde för 5 år sedan. Och det kommer att se helt annorlunda ut igen 5 år framåt. Det som är konstant och en viktig del i alla ledarskapsroller är förmågan att kunna koppla ihop saker och skapa tydlighet för dem man arbetar med och för omgivningen. Den rollen kommer att bestå.

Emelie Fågelstedt

Emelie Fågelstedt

Digital, future of work and entrepreneurship