Skip to main content

För att tackla de ökade problemen med luftförorening i London, med sin befolkning på över 8,5 miljoner människor, användes duvor för  att övervaka luftkvalitén i stan. Och inte nog med det – de twittrade även om resultaten.

Projektet Pigeon Patrol U.K. var ett initiativ från företaget Plume Labs, tillsammans med DigitasLBi and Twitter UK, för att mäta kvävedioxidhalterna under mars månad i den brittiska huvudstaden. Utvalda duvor försågs med gps och sensorer för att mäta luftkvalitén. Halterna twittrades sedan på @PigeonAir.

Enligt företaget fick de 25 000 personer att börja prata om luftföroreningar, och bjöd samtidigt in allmänheten att börja övervaka luftkvalitén framöver.

Emelie Fågelstedt

Emelie Fågelstedt

Digital, future of work and entrepreneurship