För att tackla de ökade problemen med luftförorening i London, med sin befolkning på över 8,5 miljoner människor, användes duvor för  att övervaka luftkvalitén i stan. Och inte nog med det – de twittrade även om resultaten.

Projektet Pigeon Patrol U.K. var ett initiativ från företaget Plume Labs, tillsammans med DigitasLBi and Twitter UK, för att mäta kvävedioxidhalterna under mars månad i den brittiska huvudstaden. Utvalda duvor försågs med gps och sensorer för att mäta luftkvalitén. Halterna twittrades sedan på @PigeonAir.

Enligt företaget fick de 25 000 personer att börja prata om luftföroreningar, och bjöd samtidigt in allmänheten att börja övervaka luftkvalitén framöver.