Skip to main content

Mat handlar om överlevnad och kultur. ”Mat är mer än mat”, som mataktivisten Clara Åhlvik brukar säga. I Sverige är något på gång sedan en längre tid. Mataktivismen blomstrar, småskaliga odlar- och matproducenter dyker upp i och kring våra städer, lokala matmarknader poppar upp, restauranger börjar på allvar använda lokalproducerade produkter och människors krav på matkvalitet och hållbar urban matförsörjning ökar.

Fortfarande är det de storskaliga systemen med livsmedelsförsörjning som styr i Sverige. Nästan all lagstiftning och alla regler är byggda utifrån ett storskaligt system. Det här systemet gynnar (rent vinstmässigt) t ex transporter av fångad torsk i Nordsjön till Kina för rensning och paketering och sen tillbaka till Norden för försäljning. Men det kan vara olönsamt och/eller otillåtet att baka hälsosamt bröd och sälja det till kaféet bredvid dig.

Systemet gynnar storskalig köttproduktion med lägre kvalitet gentemot hållbar, lokal, småskalig och kvalitetsmässigt bättre köttproduktion. De små odlarna, producenterna och tillverkarna har svårt att få verksamheterna riktigt ekonomiskt hållbara. Här brister det inte på vilja och idéer utan kanske på know-how (bra affärsmodeller) och hinder från olika lagar och föreskrifter.

Men alla de här rörelserna kommer snart att nå en kritisk massa och på allvar växla upp och på djupet påverka samhällsutvecklingen.

foodmaker

Fenomenet finns på global nivå. Människor accepterar inte längre hur vi hanterar vår miljö. Maten och matförsörjningen förenar alla de här frågorna om överlevnad och välmående för människor. Man kan göra en lång, lång lista på allt som händer. Jag tar bara några få exempel som går att kolla upp på nätet. Restaurang Noma ska bli självförsörjande på livsmedel, restauranger som återanvänder ”slängd” mat (som det inte är fel på), Schnippeldisco, Food Swap, Foodtrucks, Kockar i Ringen, Conflict- och Enemy Kitchen, stadsodling, restaurang-dag i Finland, Brooklyn Flee market, Food Lab West, Foodmaker.

Det moderna efterkrigssamhället har alienerat människor från matproduktion och tillverkning. Men nu håller man kanske på att ta tillbaka kontakten med maten.

De små initiativen blir så småningom så många att de tar ett kvalitativt språng och skapar en förändring i det storskaliga matförsörjningssystemet. Livsmedelsindustrin har tvingats börja anpassa sig till ny efterfrågan. Butikerna kan inte möta upp efterfrågan på ekologiska, kravmärkta och närproducerade produkter. De stor skaliga produktionsgårdarna klarar sig knappt längre.

Det handlar om det urbaniserade samhällets överlevnad samtidigt som människor ska kunna försörja sig hållbart på efterfrågade produkter och tjänster.

Matts Johansson, matentreprenör i Göteborg, säger i en intervju vid öppnandet av en ny restaurang:

– I undergroundkulturen finns en stark protest mot det industrialiserade samhället som arbetaren och hantverkaren alltid varit ambivalenta mot. Därför vill vi utmana den etablerade industriella matproduktionen och servera närproducerat kött och öl.

 

Anders Pettersson

Anders Pettersson

Psykologi, sociala rörelser och lärande.