Skip to main content

Framtidens organisationer kommer att utvärderas efter den kunskap de delar med sig. Medlemmar kommer att ställa högre krav på att organisationer lyssnar och bjuder in till medskapande” Ur Framtidsprogrammet, Hyresgästföreningen

– Framtidsbyrån är namnet på den process som har hjälpt Hyresgästföreningen att ta fram ett beslutsunderlag – Framtidsprogrammet – som stakar ut föreningens framtida inriktning.

Det säger Anna Lönn Lundbäck, nationell ledare för Framtidsbyrån och chef för Hyresgästföreningen Region Västra Sverige. Anna har lett arbetet med att ta fram Framtidsprogrammet som läggs fram på föreningens förbundsstämma den 18-19 juni 2016. Den handlar bland annat om att göra ett antal förflyttningar för organisationen, en ny värdegrund, en bostadspolitisk vägvisare och en långsiktig verksamhetsplan Agenda 2022.

En av förflyttningarna Anna var med och gjorde kallade man ”örat mot marken”. Man gjorde undersökningar, kollade av nätet, talade med människor i bostadsområden, tittade på forskning för att fånga upp vad det var i bostadsområdet och hemmet som var relevant.

En annan förflyttning var att engagera så kallade ”gräsrotsstrateger”. Man följde och lyssnade på en grupp medlemmar från olika delar av landet. För att säkerställa att deras erfarenheter och lokala kunskaper skulle finnas med i framtidsarbetet.

Hyresgästföreningen befinner sig i en digitaliserad värld. Man menar att morgondagens organisationer kommer att värderas för den kunskap som de delar. Därför ser man digitaliseringen som en ökad öppenhet och ett möjligt ökat stöd för boende och medlemmar. Utvecklingen av de digitala tjänsterna ligger dock inte ännu i framkant. Men man tar små steg framåt, Föreningen har låst upp sig till tunga system som inte alltid pratar med varandra och det är inte lätt att förändra.

– Sedan har vi vänt oss till externa rådgivare, säger Anna. Vi har anlitat och lyssnat på forskare, andra idéburna organisationer och experter som hjälpt oss att vända upp och ned på allting. Allt för att få in utifrån-perspektivet på det vi gör och tänker.

Hyresgästföreningen blir ofta anklagad för att vara en insiderorganisation trots att man företräder 530 000 medlemmar.

– Jag ville ha ett utifrånperspektiv på arbetet, därför att det är så lätt att det går i baklås om man ser organisationsförändring som det centrala, säger Anna.

– Vi fastnar lätt i den rutan som någon sorts allmänna nej-sägare och kravställare, säger Anna.

Framtidsprogrammet försöker lyfta fram människorna bakom föreningen och deras vardag. I det sammanhanget får begreppet hemmet en helt annan innebörd.

– Vi intresserar oss för t ex hur det blir om ett område bara har bostadsrätter eller hyresrätter, säger Anna. Hyresrätten är ju vår stora fråga men det räcker inte att bara titta på den. Hyresgästföreningen har både dagens och morgondagens hyresgäster som målgrupp och då måste vi vidga samtalet till alla delar av samhället när vi talar bostadsplanering och bostadsbrist. Det räcker ju inte med att det byggs utan det handlar också om hur det byggs och för vem. Hemmet som begrepp är ju centralt i detta.

Hyresgästföreningen behöver skapa mötesplatser för boendefrågor. Man behöver samtala, ta intryck, dela med sig, öppna upp för flera i frågan. Språket behöver bli lite mer välkomnande, lite mer öppnande. Många av HGFs kontor och lokaler är slutna. Människor kan uppleva det som en klubb för någon annan, men ingenting för mig. HGFs grässrotsstrateger har uttryckt att: ”Hyresgästföreningen känns rätt instängda – som om Hyresgästföreningen satt instängda i ett hus och om man vill veta något måste du ringa på porttelefonen”

– Vill man visa sig som en samhällsaktör som bryr sig om vad folk tycker så behöver vi i större utsträckning visa det i våra fysiska lokaler, säger Anna.

Hyresgästföreningen Region Västra Sverige, där Anna arbetar och är chef har 75 000 hushåll som medlemmar. Det är näst störst i Sverige där det finns 530 000 medlemmar totalt. Kontoret finns på Första Långgatan i Göteborg. Där finns samlingsplats, arena för möten och föreläsningar, restaurang och kafé och arbetsplatsen för regionkontorets medarbetare.

– Jag betraktar mig själv som samhällsbyggare och i det bygget har jag gjort ganska många saker, säger Anna. Men det är den typen av frågor som jag är mest intresserad av. Att utveckla saker för individens bästa men också utveckla samhället till en god plats. Kan jag vara med och förändra världen i det lilla och i bästa fall det stora, så är det, det jag trivs bäst med. Kanske lite stort uttryckt men det är det jag tänker.

– Hyresgästföreningen är nog en folkrörelse fortfarande. Jag har ju spenderat lång tid i idéburna organisationer men att komma till HGF var mäktigt, säger Anna. En ofantligt stor verksamhet förankrad i hela landet med anställda, förtroendevalda och medlemmar och med en komplicerad struktur.

HGFs gräsrötter är en väldig kraft. Det gäller att attrahera och stödja så att vi tillsammans får mer kraft och på ett ännu bättre sätt når ut med våra frågor. Hyresgästföreningen kan se sig som en del av en större hyresgäströrelse.

– Det är helt OK att små rörelser får blomma ut. Vi kan se det som en större hyresgäströrelse. Men man kan ha olika uppfattningar om det. Här nere i Region Väst försöker vi att arbeta, säger Anna.

Lyssna på, samarbeta med och förstå att vi är ömsesidigt beroende av hyresgästerna. De är experter på sitt boende och vet hur de vill ha sina hem. De har lokal kunskap och kompetens som organisationen behöver för att göra ett bra jobb” Ur Framtidsprogrammet.

Framtidsprogrammet ska göra att Hyresgästföreningen betyder mer för fler. Vi ska ta större plats i samhällsutvecklingen. Vi ska bli en mer närvarande, öppen och starkare folkrörelse.

Varför? För att rätten till bostad inte är självklar och därför viktigare än någonsin. Människor har rätt till en bostad och råd att bo, men det räcker inte. Det måste vara roligt att bo också.

Hur? Vi söker aktivt upp våra målgrupper, öppnar upp vår organisation för fler och backar upp genom att dela med oss av fakta och kunskap.

Anders Pettersson

Anders Pettersson

Psykologi, sociala rörelser och lärande.