Skip to main content

Idag väljer vi att handla en tjänst från ett företag för att de har bra design. Idag måste något se bra ut för att vara intressant. Kreativitet blir allt viktigare för ekonomin, menar Rufus Deuchler, Creative Cloud Evangelist på Adobe UK.

Under gårdagen ägde eventet Adobe Creative MeetUp rum i Shoreditch i östra London, där kreatörer och illustratörer bjöds in för att tala modern kreativitet. På plats fanns illustratören Dam Mumford, som bland annat står bakom illustrationerna för Ghost Busters och Star Wars, fotografen Patrice de Villiers, som jobbat med företag som Selfridges och Morrissons, samt “The Logo Man”, Aaron Draplin, som är en av nutidens mest välkända grafiska designers.

Vi ser ett ökat värde av kreativitet för samhället. Bra design blir allt viktigare för att lyckas med affärer, menar Rufus Deuchler.

Enligt en studie från Adobe, 2016 State of Create Report, så väljer allt fler att handla produkter och tjänster från ett företag över deras konkurrenter på grund av bra design. Nästan en tredjedel är också mer lojala till varumärken som har bra design.

Kreativa företag har med större sannolikhet nöjda kunder (80%) och de erbjuder en bättre kundupplevelse (78%). På företag där tid investeras i medarbetarnas kreativitet ökar produktiviteten med 78 %. Dessutom är de anställda gladare (76%).

Att investera i kreativitet och design är bra för affärerna. Kreativitet och produktivitet går hand i hand, men att investera pengar i kreativitet är inte på agendan för tillräckligt många av dagens ledare, menar Mala Sharma, vice president och general manager av Creative Cloud på Adobe.

Den här undersökningen är ett wake-up-call till företag om att de måste börja tänka annorlunda och ge deras anställda verktygen och friheten att vara kreativa, fortsätter Mala Sharma.

adobe_creativemeetup_shoreditch

Från Adobe Creative Meetup i London, 24 november 2016. Statistiken från den brittiska marknaden.

Under konferensen talade Rufus Deuchler även om att vi ser en förändring i vad det idag innebär att jobba som kreatörer, och där nya tekniker spelar in allt mer i yrkesrollen.

Kreatörsyrket rör sig allt mer mot UX-design, VR- och AR-tekniker. Upplevelsen är viktigare än någonsin. Tekniken kan appliceras på både video, illustrationer och fotografier. Dessutom blir det allt viktigare med Content Velocity – hastigheten i vilken vi ser och tar emot innehåll. Teknisk prestanda är en viktig nyckel för att lyckas.

Det finns ingen hemlighet för hur du lyckas, påpekade den grafiska designern Aaron Draplin när han förklarar hur man sätter igång att skapa en logotyp för ett företag, och fortsatte:

– Papper och penna fungerar fortfarande. Det handlar om att göra en lista, och att stryka saker från den.

Adobe försöker inspirera allt fler personer att själva ta tillvara på sin kreativa potential. Enligt den undersökningen som gjordes svarade bara en tredjedel att de idag är tillräckligt kreativa. Resten saknar antingen tid eller motivation till att ta steget och börja skapa själva.

Slutsatsen som kan dras från gårdagens event, och även från den globala studien, är att företag skulle gynnas av att lägga mer tid på att öppna upp för mer kreativt skapande på arbetsplatsen – och därigenom få nöjdare medarbetare och med det ökad produktivitet på företaget, vilket i sin tur även innebär bättre resultat för affärerna.

adobe_creative_meetup

Emelie Fågelstedt

Emelie Fågelstedt

Digital, future of work and entrepreneurship