Skip to main content

Dag Eklund har jobbat med VR och 3d-teknik under flera år med fokus på vetenskap och utbildning, och var nyligen med och startade upp konsultföretaget Scio VR. Dag menar att styrkan med VR är att kunna återskapa en situation för att träna teambuilding i en virtuell miljö, och har bland annat tagit fram lösningar för skolor, hamnar, sjukhus och stiftelser.

VR innebär en virtuell verklighet istället för en fysisk verklighet. Det är som att förflytta sig till en virtuell värld; inte bara att du tittar på den utifrån, utan att du verkligen befinner dig i den. Du kan gå runt i VR-världen precis som du kan göra i den verkliga världen, förklarar Dag Eklund.

VR är en teknik som har synts allt mer flitigt i medierna under senaste tid, och som förutspås bli nästa stora grej. Stora teknikjättar som Google, Facebook, HTC och Playstation satsar på tekniken och många nya headsets, glasögon och handkontroller kommer ut på marknaden. Det medför även en stor ökning av utbudet av tjänster, så som spel, anpassade till VR. År 2018 beräknas 171 miljoner människor över hela världen använda sig av VR, enligt undersökningsföretaget KZero.

dageklund_scio_vrScio VR jobbar just nu tillsammans med Södersjukhuset och Karolinska Institutet på ett forskningsprojekt med mål att ta fram ett virtuellt operationsrum där kirurger, sjuksköterskor och annan operationspersonal ska kunna återskapa en operation för att öva tillsammans. Dag menar att styrkan med att träna kirurgi i VR är att det inte finns någon risk för patienten eller för legala konsekvenser när träningen kan göras i en virtuell miljö.

I det virtuella operationsrummet ska man kunna träna operationer och kirurgi i en virtuell miljö tillsammans med sitt team. Det är lite som att flytta en vanlig operation till ett virtuell rum. Det innebär ett bra träningstillfälle för operationspersonal, som idag måste hitta nya sätt att träna eftersom det inte är etiskt korrekt att låta dem operera på riktiga människor.

Projektet, som än så länge finns i demoversion, förflyttar hela läkarteamet till den virtuella patienten och den virtuella sjuksalen. I första versionen av projektet har patienten en höftfraktur och behöver opereras. Alla delar av operationsmomentet ska finnas med, från att ta emot att stämma av hur patienten mår enligt en checklista från WHO, till att sterilisera verktyg, dra benet rätt, operera och ta röntgenbilder.

Det virtuella operationsrummet fungerar både för att träna på att utföra själva operationen men även för att tillsammans få in kommunikationen och rutinerna kring en operation, förklarar Dag.

Simuleringar är redan idag vanligt förekommande för färdighetsträning, bland annat inom flygbranschen, där piloter får öva i flygstimulatorer, och tillverkningsindustrin, där ingenjörer kan bygga moduler i 3d-miljöer. Dag är övertygad om att fler branscher kommer att ta vara på möjligheterna som VR-tekniken ger framåt, särskilt vad gäller att öva teamwork.

Att använda VR för att träna på kommunikation och rutiner tillsammans med ett team är ett format som kan användas för personalutbildning även i andra branscher. Att återskapa en miljö där ett team kan träffas tillsammans och jobba med något innan de gör det i verkligheten. Där finns stora möjligheter, inte minst för utbildningssektorn.

En viktig del av att skapa en stimulerande VR-upplevelse är enligt Dag att lägga till ett gamification-moment för att få användare att vilja använda tjänsten mer, och med det öka sin färdighet.

Genom spelifiering kan vi stimulera dem som använder sig av det virtuella operationsrummet att vilja använda det ännu mer. Det är viktigt att hitta sätt som gör det kul att använda en tjänst genom att attraherar användarens tävlingsinstinkt eller deras vilja att vilja upptäcka nya saker. Det kan bland annat göras via en leaderboard eller att samla poäng och jämföra med tidigare resultat med mål att hela tiden vilja bli bättre, förklarar Dag.

Just nu satsas det brett på både spel och tjänster i VR. Branscher som omfamnat tekniken är bland annat arkitektbyråer som kan bygga VR-miljöer av byggnader innan de är färdigbyggda och visa runt potentiella köpare i den virtuella miljön och modebranschen som bjudit in tittare till catwalken i VR för att öppna upp för fler åskådare. Google har tagit fram en virtuell skolresa, The Expeditions Android app, där klasser kan färdas till platser runtom i världen och tillsammans upptäcka dem, som Amazonas, stora barriärrevet eller Buckingham Palace. Inom tio år kommer virtual reality att vara större än tv, enligt Goldman Sachs. Och enligt Piper Jaffray beräknas det att 500 miljoner VR headsets kommer att säljas innan 2025.

Dag påpekar dock att det aldrig går att säga något säkert om framtiden och vilka tekniker som kommer att slå. För några år sedan var 3d den mest omtalade tekniken, och många trodde att gemene man skulle äga 3d-tv och 3d-glasögon att använda i hemmet. Idag är det snarare något som används främst för stora biofilmer och i utbildningssammanhang. Om VR når ut till gemene man under kommande år återstår alltså fortfarande att se.

Jag tror att om VR slår igenom på allvar kommer det att förändra sättet som vi interagerar med världen, vare det genom utbildning, spel, nöje eller film, avslutar Dag.

virtuella_operationsrummet

Emelie Fågelstedt

Emelie Fågelstedt

Digital, future of work and entrepreneurship