Skip to main content

Det beräknas att det i Sverige kommer att saknas 60 000 personer med rätt IT-kompetens år 2020. Utbildningsanordnaren Academy, som är en del av Academic Work, hoppas bidra till att kompetensutveckla fler personer genom intensiva IT bootcamps på tolv veckor. Efter avslutad utbildning får eleverna en garanterad tillsvidareanställning som IT-konsult hos Academic Work.

– Fokus är på praktiskt lärande med väldigt högt tempo och att jobba i team. Vi rekryterar till de här programmen som om det vore rekrytering till en tjänst. Främst ser vi till motivation och förmågor, inte vad kandidaterna har för betalningsmöjligheter eller betyg, berättar Emelie Bernhardsson, operativ chef på Academy.

Academic Work presenterar årligen undersökningen Young Professional Attraction Index tillsammans med Sifo där de mäter vad unga prioriterar i arbetslivet. Förra året svarade 91% att de någon gång i framtiden ville byta jobb eller karriär.

– I dagens samhälle har vi inte bara en karriär längre. Traditionellt har man gått en utbildning i början på karriären och sen jobbar man med det man pluggade. Ibland fungerar det, ibland vill man byta karriär.

– Men alla har inte möjlighet att gå en ny utbildning på 2-5 år vid ett senare skede i livet. Vi behöver öppna upp mer för utbildningsformer som möjliggör ett livslångt lärande.

Academys utbildningskoncept bygger på ”Accelerated Learning”, en erkänd modell som använts mycket i USA och England. Det är ett format som tillåter elever att under väldigt intensiva bootcamps få den kompetens som arbetsmarknaden eftersöker.

Idag erbjuds två utbildningsprogram, i C# och Java. Utbildningar startar tre gånger per år och än så länge har skolan utbildat 250 elever. Till varje ansökningstillfälle brukar de ha mellan 2500 – 3000 sökande, som sedan får genomgång numeriska, logiska och verbala test. 30 elever antas till varje klass och tillfälle.

– Under tolv veckor på kursen hinner eleverna koda ungefär 500 timmar, vilket kan motsvaras med den andel kod du sitter med under en hel universitetsutbildning.

– Vi har valt att fokusera intensivt på det du verkligen behöver för att utföra ett jobb. Det som våra kunder också uppskattar är att konsulterna alltid har väldigt färsk kunskap.

Emelie är själv personalvetare i grunden och började jobba som konsultchef på Academic Work under studierna. Hon var sedan med och rekryterade till de första klasserna på Academy, och blev så småningom mer involverad i jobbprocessen.

– Det var kul att få träffa och rekrytera kandidater till utbildningen redan från början. Då såg man den där glöden, folk som var intresserade av och ville jobba med IT, men som inte hade vetat hur de skulle ta steget.

Tillsammans med två andra kollegor från Academic Work startade Emelie upp Academy som ett eget bolag förra året. Idag ansvarar hon för det övergripande operativa arbetet på företaget.

Konceptet bygger på tre ben – rekrytering, utbildning och sedan anställning och uthyrning till kund via Academic Work. Tanken är också att alla färdigutbildade konsulter på sikt ska kunna bli överrekryterade till respektive bolag de jobbar för.

– Examen är alltid på en fredag, och sen börjar alla jobba redan måndagen efter helgen. Vi säkerställer att alla har ett jobb direkt.

– Vi har en stor variation av kunder, allt från IT-konsultbolag, storbanker och större företag till startups. Ett bevis på att kunderna är nöjda är att de väljer att rekrytera från flera klasser efter varandra.

Medelåldern på dem som går programmen är 28 år, men Emelie menar att det är stor variation bland dem som söker och blir antagna. Idag är ungefär 35% av eleverna kvinnor, men Academy jobbar hårt för att nå ut till fler, bland annat genom samarbeten och sponsring av Geek Girl Meetup, Pink Programming och Tjejer Kodar.

Emelie tror att erbjudandet att få ett garanterat jobb efter avslutad utbildning är det som gör att fler vågar bryta bransch och säga upp sig från den trygga anställning de kanske redan har.

– Eftersom anställningar i Sverige är så trygga kanske det också leder till att folk stannar kvar på sitt nuvarande jobb istället för att söka sig om efter nytt. Att veta att du får ett nytt jobb gör det enklare att våga. Eleverna brukar säga att de ser utbildningen som en klockren genväg för att byta bana eller bransch.

Möjligheten att byta karriär senare i livet innebär också att det idag skapas en annan rörlighet på marknaden, resonerar Emelie. Någon som jobbar som revisor kanske inte trivs med jobbet, medan någon annan drömmer om just den rollen. Om man utbildar om sig kan man lämna plats åt någon annan.

– Jag tror att ombyte är viktigt för hälsa och välmående på arbetsplatsen. Många vill byta men man är lite fast och känner sig trygg i den anställning man har. Kanske hämmar det också tillväxten på arbetsmarknaden.

Framåt hoppas Academy att fler företag ska ta efter deras modell, och börja erbjuda utbildning som en del av själva rekryteringen.

– Ur ett kandidatperspektiv är det ett väldigt bra erbjudande. Det har bevisligen fungerat bra för oss eftersom vi har ett konstant högt tryck på våra utbildningar. Men vi kan inte på egen hand utbilda de 60 000 personer som kommer behövas år 2020.

– Vi är en startup fortfarande och testar oss fram. Vi vill bli världens bästa skola inom accelerated learning. Nästa steg är att etablera oss i Finland, och det har börjat bra med ett högt söktryck även där. Vi fyller en lucka som inte riktigt täppts till på kandidatsidan.

 

Emelie Fågelstedt

Emelie Fågelstedt

Digital, future of work and entrepreneurship