Skip to main content

I USA kallas företag och organisationer som arbetar mellan den offentliga, privata och ideella sektorn och som kombinerar vinst-intresse med sociala syften för den Fjärde Sektorn (eller ”for-benefit enterprises”). Där finns det tiotusentals av dem. I världen finns ett oräkneligt antal men ingen har ännu tagit reda på hur många. I Norden finns organisationer och sociala företag som rör sig i samma sektor även om vi oftast inte kallar dem fjärde sektorn-organisationer.

Heerad Sabeti, entreprenör och systemtänkare, har arbetat med fjärde sektorn sedan mer än 30 år i USA. Han menar att våra ekonomiska system inte är riggade för människor som gör affärer som ett medel för förändring. Det handlar istället om affärer som ett verktyg för att tjäna pengar.

Men systemet förändras sakta, säger Heerad i en telefonintervju från USA. För att möta de ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningarna finns rörelser som sammanstrålar i den fjärde sektorn.

Uffe Elbaek, ledare för danska, gröna partiet Alternativet, säger i en intervju för honkplease.com:

Vi är för en stark solidaritet med människorna i samhället och speciellt de utsatta, men vi är också för utveckling av en entreprenörskultur i samhället som också innefattar arbetslösa och andra utsatta människor. Den ska också vara riktningsgivare för vårt utbildningssystem.

Alternativet vill skapa en ny politik kultur och ha ett nytt tillväxtbegrepp. BNP är inte alls tillräckligt, förklarar Uffe. Enligt honom måste vi bli bättre på att ta hänsyn till människors välmående, möjlighet att utvecklas och frihet.

Jag är en fjärde sektorn-person. Jag har lett offentliga projekt men jag känner mig inte som offentliganställd. Jag har drivit företag och är entreprenör, men känner mig inte som företagare. Jag har varit aktivist men känner mig inte som en ideell arbetare. För mig handlar det om frihet, att få utvecklas och ta initiativ, vara entreprenörsinriktad utan att stängas in i någon sektor, säger Uffe.

Heerad Sabeti menar att det finns en ökande medvetenhet om att kunna möta världens utmaningar på nya kreativa sätt och att alltfler blickar på den fjärde sektorn.

Det är många företag idag som vill gå i riktning till att göra nytta för samhället. Men ekosystemet som ska stödja denna rörelse är ganska svag. Det ekosystem som är till för att stödja affärsverksamhet med syfte att göra vinst är samma som för fjärde sektorn.

Kärnan i den fjärde sektorn är det sociala entreprenörskapet, där företagsamma människor möter medborgarbehov med social business. De löser samhällsproblem genom att starta allmännyttiga företag med sociala mål och använder företaget och vinsterna för att uppnå dessa mål. Social-business.se föreslår en modell för fjärde sektor-företag; de drivs affärsmässigt, finns för den goda sakens skull och återinvesterar vinsten.

Ser man ut över världen så upptäcker man snabbt att det fattas mycket kunskap om hur den fjärde sektorn ser ut.

Vi initierar från USA en global undersökning av hur fjärde sektorns samhällsnyttiga företag ser ut och de ekosystem de lever i, säger Heerad. Projektet heter Fourth Sector Mapping Initiative. Vi behöver en robust databank kring detta så vi kan agera utifrån kunskap i fortsättningen.

I Sverige finns diskussion om den fjärde sektorns företag och organisationer. Många förväntar sig att rörelsen har potential att generera betydande ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar. Den fjärde sektorns karakteristika överensstämmer med krav på hållbarhet, varaktig ekonomisk framgång, social jämlikhet och en bra miljö.

Tom Löyche, VD på Changemaker vill att företaget både ska gå i bräschen och leva upp till att vara ett företag i den fjärde sektorn.

Vi arbetar med att lyfta fram entreprenörer inom urban, småskalig och samhällsnyttig matförsörjning och samtidigt kunna leva på det man gör, delningsekonomi och mycket annat, menar Tom.

Företagen och organisationerna i den fjärde sektorn är som gräset som växer upp mellan gatstenarna på trottoaren, säger Heerad. Vi har ju inte ett öppet fält av växande gräs utan det finns mängder av hinder men det som växer gör det trots hindren.

Vidare läsning om fjärde sektorn:

www.fourthsector.net
www.impacteconomysummit.com
www.mapping-conf-2015.fourthsector.net
bteam.org/team/heerad-sabeti/

Exempel internationellt:

www.schwabfound.org
scandinavia.ashoka.org
www.echoinggreen.org

Anders Pettersson

Anders Pettersson

Psykologi, sociala rörelser och lärande.