Skip to main content

Emelie Ekblad är social entreprenör som lämnade jobbet på Microsoft för att göra skillnad för andra. Det började med den digitala marknadsplatsen Dessaga, där Emelie samarbetar med lokala kvinnoorganisationer i länder som Colombia, Guatemala och Indien för att hjälpa dem med enkel affärsutveckling och försäljning. Sedan några månader tillbaka driver hon även MAD Foundation tillsammans med Fiona Hazell, med målet att föra samman människor som vill göra skillnad i olika projekt runtom i världen.

– MAD står för Make A Difference, och för samman människor som är galna nog att tro att de kan göra en skillnad – för att adressera vår tids stora utmaningar på galna, mad, sätt. Vi kommer inte lösa problemen med samma mindset som skapade dem.  Inte heller genom att ta oss själva på för stort allvar. Det är här galenskap, MADness, blir nyckeln, förklarar Emelie.

Vi fick möjlighet att prata med Emelie precis innan hennes nästa resa bär av mot Sydamerika, för att diskutera socialt entreprenörskap och hur man själv kan komma igång med ett projekt som skapar skillnad för andra människor.

– Jag har brunnit för hållbar utveckling genom affärsinnovation i många år. Efter flera givande år på Microsoft och andra storbolag kände jag att det var dags för ett nytt kapitel.

– Jag tog ryggsäcken och begav mig jorden runt sökandes en djupare förståelse för olika utvecklingsregioner, lokala communities och dess kontext. Dessaga och MAD växte sedan fram ur en strävan att bidra med min bakgrund från näringslivet på ett sätt som kunde skapa större och mer hållbar skillnad.

Socialt entreprenörskap innebär att se till samhällsproblem och lösa dem genom ett mer traditionellt affärstänk.

– Förenklat uttryckt eftersträvar sociala entreprenörer att adressera samhällsutmaningar på innovativa, entreprenöriella sätt – ex med målsättning att minska fattigdom, miljöförstöring och ojämlikhet – genom att transformera olika sektorer och branscher med utmanande och hållbara affärsmodeller.

Emelie ser hur socialt entreprenörskap, bistånd och välgörenhet med fördel kan komplettera varandra. Inom MAD utgår man från de lokala sociala entreprenörerna som kan sin kontext och stärker dem i sitt arbete att utveckla och skala upp innovativa lösningar och hållbara affärsmodeller för att adressera de utmaningar de ser.

– Inom MAD bildar vi tillsammans en plattform och ett community som verkar för att katalysera exponentiell impact och hållbar utveckling genom galna, innovativa metoder som stärker lokala sociala entreprenörer. Det sker både virtuellt och på plats i de olika regionerna, genom pop-up think thanks, hackathons, coaching, community träffar och inte minst resor.

Både Emelie och medgrundaren Fiona Hazell har gjort resan från storbolag till att bygga och stötta sociala företag och organisationer från grunden i utvecklingsländer. Med det kom en stark övertygelse om att utveckling bäst drivs av de som verkligen kommer från och kan sin kontext, förklarar Emelie.

– Under resans gång skapades nätverk med fantastiska sociala entreprenörer där vi såg deras utmaningar. Parallellt hade vi kvar vänner och kontakter inom olika branscher och sektorer som ville bidra mer aktivt, men som inte kunde lämna sina liv för att kasta sig iväg. Vi kände närmast en skyldighet att föra samman dessa grupper. Att stärka de sociala entreprenörerna och deras verksamheter genom att låsa upp nyckelutmaningar med kompetensen som fanns i nätverken. Från den dagen har MAD växt.

– I communityt finns idag entreprenörer från över 25 länder, med fler än 35 olika verksamheter. De arbetar med allt från konflikthantering till energi och utbildning, sammantaget bidragandes till samtliga av FNs 17 hållbarhetsmål.

Emelie hänvisar till rapporter kring uppfyllande av FN:s Globala hållbarhetsmål och menar att vi som globalt samhälle inte gör  tillräckliga framsteg i utvecklingen idag. Samtidigt toppas listan över positiva bidrag av NGOs och sociala entreprenörer, medan flera klassiska aktörer, så som regeringar, myndigheter och storföretag, återfinns längre ner.

– Om vi ska uppnå målsättningarna för en hållbar värld behövs alla spelare – och där har sociala entreprenörer en väldigt viktig roll som katalysator och innovatör.

Även företag kan engagera sig i olika typer av socialt entreprenörskap. MAD stöttar företag, organisationer och entreprenörer att ställa om för ökad hållbarhet med uppmuntran att se till hela affärsmodellen, och undersöka hur de olika delarna kan utvecklas med input från olika håll för att skapa så stor positiv förändring som möjligt.

– En annan viktig del om man är intresserad av socialt entreprenörskap är att bygga samarbete med olika aktörer för att skapa skalbarhet och hållbarhet i utvecklingen. Det var en stark bidragande orsak till utformandet och uppsättningen av MAD Community.

Emelies tips till den som är intresserad av att själv bli social entreprenör:

Vi brukar prata om tre steg som vi har byggt MAD utifrån, men som självfallet går lika bra att ta även på andra sätt:

  • Embrace your inner Madness – dvs. fundera på vad som väcker en passion och drivkraft inom dig att göra skillnad. Utgå ifrån den.
  • Hitta andra som delar din passion – t ex genom att engagera dig i olika föreningar och nätverk, eller kanske ansluta dig till MAD Community (maila hi@mad.group).
  • Agera! Kanalisera din drivkraft för att skapa skillnad – t ex: Många föreningar har olika volontärupplägg. För den som vill, har vi samlat våra förslag under Go Mad! Där man t ex kan anmäla intresse för att följa med på MAD Journeys, nu närmast till Uganda.

Emelie Fågelstedt

Emelie Fågelstedt

Digital, future of work and entrepreneurship