Skip to main content

Man pratar ofta om det svenska spelundret, och visst låter det lite som ett mirakel? I den rapport som släpps årligen av den svenska spelindustrins branschorganisation kan man bland annat läsa att det samlade värdet av den svenska spelindustrin år 2014 var över 26 miljarder kronor, med en omsättning på nära 9 miljarder. Var tionde människa på den här jorden har någon gång spelat ett svenskt spel, och även om jag knappast skulle kalla det ett mirakel så är det riktigt imponerande.

Men det är inte bara på industrisidan som spelen vunnit mark. Allt oftare får spelen ta plats intill den traditionella finkulturen i medierna, och den klassiska urbilden av en typisk “gamer” har visat sig vara en myt. Enligt flera undersökningar, bland annat av amerikanska Entertainment Software Association, är genomsnittsåldern för spelintresserade närmare 35 än 15, och könsfördelningen är förvånansvärt jämn. Spelarbasen inte bara växer, den växer upp.

Jag själv är 32 år, kvinna och har spelat sedan jag var en liten knodd. Spel är för mig en helt självklar kulturform, jämställd med litteratur och film och även utan statistikrapporter vet jag att jag är långt ifrån ensam. I takt med att spelen blir en del av våra naturliga kultur- och underhållningskällor kommer också branschen att fortsätta växa sig stark. Enligt Dataspelsbranschens mätningar har den svenska spelindustrin växt med i snitt 30-40% per år och det finns all anledning att anta att det kommer att fortsätta så.

Det är goda nyheter för alla som älskar spel, men kanske framförallt för den som drömmer om en karriär som spelutvecklare.

Emelie Fågelstedt

Emelie Fågelstedt

Digital, future of work and entrepreneurship