Att odla fisk på land

Niklas Wennberg vill ändra den rådande uppfattningen om vad som hör hemma i ett stadskvarter, med målet att få in flera former av urban matproduktion i städerna. Som grundare av Stadsjord stred han i år för att få in slaktgrisar i stan. Nu ligger han...