Den svenska spelindustrin växer upp

Man pratar ofta om det svenska spelundret, och visst låter det lite som ett mirakel? I den rapport som släpps årligen av den svenska spelindustrins branschorganisation kan man bland annat läsa att det samlade värdet av den svenska spelindustrin år 20...

Carl Heath om digital samhällskunskap

Samhället har på mycket kort tid gått från att vara helt analogt till att allt mer styras och genomsyras av digitalitet. Den förändringen rör inte bara individer med telefoner, paddor och datorer utan också väsentliga delar av samhällsprocessen, vår ...