Den cirkulära ekonomin blir ett allt mer omtalat begrepp i alla branscher. Vi letar efter cirkulära affärsmodeller där resurser kan återanvändas eller omvandlas istället för att slängas bort.

Naturvårdsverket skriver: ”En övergång till en cirkulär ekonomi är helt nödvändig om vi ska lyckas med det globala målet att minska konsumtionen.” Målet är att utnyttja sådant som tillverkats så länge som på möjligt på nya sätt istället för att slänga bort och tillverka på nytt.

År 2015 antog EU-kommissionen en handlingsplan för att stötta medlemsländernas övergång till en cirkulär ekonomi. Fem områden har givits extra stort fokus i omställningen från det linjära till det cirkulära: plast, matsvinn, viktiga råvaror, byggnation och rivning och biomassa och biobaserade produkter.

På Honk Please har vi tidigare uppmärksammat initiativ som Kaffee Form – kaffemuggar gjorda av kaffesump, Remake – Stockholms Stadsmissions egna modemärke av återanvända kläder, och Rescued – som räddar överbliven frukt och gör juice.

I Food & Friends årliga trendrapport lyfts också hållbarhet som ett givet fokusområde inom matvärlden. Återanvändning står i fokus snarare än återvinning. Här lyfts finska Repack som ett gott exempel som återanvänder gamla förpackningar för nytt packningsmaterial inom e-handeln, samt brittiska Cupclub där man delar på take-away-muggar med andra genom att lämna in sin kaffekopp när man är klar istället för att använda engångsprodukter.

Förra året var årets julklapp det återvunna plagget. I år känns det inte mer än rätt att ge en cirkulär gåva. Vi på Honk Please är stolta över att vara återförsäljare av Kaffee Form i Sverige.

– Jag tycker så klart att människor ska fortsätta att dricka kaffe, men jag ville hitta nya möjligheter att jobba med kaffesumpen som uppstår varje dag. Take-away muggen är också ett bra sätt för personer att bidra till mindre avfall när de köper take-away kaffe. Många av de kaféer vi samarbetar med i Berlin ger rabatt på kaffet om man köper det i en av våra muggar, berättar Julian Lechner som grundat Kaffee Form.