Musikutbildning – helt online

Från att hyra ut en gammal gymnastiksal i Sollentuna för band att prod-repa i, till att vilja sätta en standard för music-business-yrket i Sverige. En resa som musikentreprenören Andreas Andersson gjort på några år. Nu tillsammans med en annan musike...

Lärande uppstår ur skillnader.

”The difference between who you are and who you want to be is what you do” När vi möter något för oss okänt försöker vi (våra hjärnor) förstå och tyda våra sinnesintryck. Eftersom något okänt skapar en skillnad mot det kända, och en spänning, så r...