Mats Ahlberg om Flipped Classroom

Flipped Classroom handlar om att ta tillvara på de tekniska möjligheter som finns inom utbildningssfären för att göra skolmiljön mer engagerande för inlärning. Vi har pratat med Mats Ahlberg på e-learningföretaget Maxieffect om morgondagens klassrum ...