Lyssna och dela är nödvändigt

”Framtidens organisationer kommer att utvärderas efter den kunskap de delar med sig. Medlemmar kommer att ställa högre krav på att organisationer lyssnar och bjuder in till medskapande” Ur Framtidsprogrammet, Hyresgästföreningen - Framtidsbyrån är...

Plikten att utmana

Samhället är en paradox just nu. Våra politiker och beslutsfattare uppmanar oss till en grön omställning för ett hållbart samhälle. Samtidigt fasthålls de skeva konkurrensvillkoren i samhället, där de stora aktörerna får alltmer makt och inflytande o...