Den danska appen ShopGun vill minska mängden pappersavfall som orsakas av reklamutskick. I snitt tar ett danskt hushåll emot ca 122 kg papper i brevlådan varje år varav reklamblad står för en stor del. ShopGun digitaliserar reklamblad och gör kampanjer tillgängliga i mobilen eller läsplattan istället, något som gjort dem till en av Danmarks mest nedladdade appar under senare år.

– Flera ton reklamblad produceras varje år vilket leder till stora utsläpp under produktion, transport och distribution. Digitala reklamblad är bättre för miljön samtidigt som det är mer kostnadseffektivt för företag än att trycka upp reklamblad och skicka ut dem, menar Christian Birch, VD på ShopGun.

ShopGun grundades 2009 av Christian Birch och Morten Bo Rønsholdt som då bara var 21 respektive 20 år gamla. Idag har ShopGun över två miljoner nedladdningar i Danmark och appen håller nu på att etablera sig i resten av Skandinavien, Polen och Nederländerna.

– Jag och Morten satt hemma hos en av våra föräldrar som 20-åringar och pratade om den enorma mängd reklamblad som kom i brevlådan; mer än 1kg papper i veckan! Vi tänkte att man måste kunna använda teknik för att ändra på det. Vi tog kontakt med olika butiker och återförsäljare för att hitta alternativ till pappersutskicken.

Både Christian och Morten hade bakgrund som programmerare och bestämde sig för att hitta en smart lösning på problemet. På den tiden hade få butiker tekniska lösningar som tillät dem att dela kampanjinformation via api:er, så tillvägagångssättet för de två unga entreprenörerna blev istället att använda sig av reklamblad i pdf-format för att skapa en databas.

I samma veva lanserade Apple sin iPhone som revolutionerade hur vi människor konsumerar information online. ShopGun lanserades snart som en app på AppStore där man även tog tillvara på möjligheten med platsprecision för att rikta erbjudanden utifrån var någon befann sig fysiskt. Appen blev snart en av de högst rejtade på danska AppStore.

– Vi trodde verkligen att vi hade hittat en reklamblads-dödare, men människor gillade fortfarande att bläddra i sina reklamkataloger också. Det var först när iPad kom som vi kunde ändra människors beteenden på riktigt. Vi gick från 100 miljoner visningar av reklamblad första året som iPad-appen kom ut till över 2 miljarder visningar under 2018.

När ShopGun lanserades var 82 % av danskarna positiva till att ta emot reklamutskick i Danmark, berättar Christian. Idag tackar hälften av danskarna nej till reklamblad. Danska Miljöstyrelsen publicerade nyligen siffror som visar på att andelen papper som hamnar i danska brevlådor har minskat med 30kg mellan 2010 och 2016; från 152kg till 122kg per hushåll.

– Myndigheterna tror att 73,3 % av minskningen beror på färre reklamblad. Det känns fantastiskt att vi har varit med och bidragit till den utvecklingen!

Christian, Morten och teamet på ShopGun, som idag består av över 30 personer, tittar nu på att på allvar expandera till nya marknader och har siktet fäst på Sverige. Några svenska företag som har börjat nyttja tjänsten är Elon, Mio, City Gross och Biltema, berättar Christian.

Inställningen till online-reklam varierar dock i landet, och enligt studien Svenskarna och Internet 2017 använder drygt var tredje svensk internetanvändare sig av annonsblockerare. Så varför skulle man aktivt söka upp reklam i en app?

– Skillnaden är att vi tillgängliggör reklam som användare vill ha och letar efter för att göra en bra affär. Istället för att vara påträngande jobbar vi för att vara enkla och inspirerande.

Anledningen till att många fortfarande är positivt inställda till reklamkataloger är för att de känner sig inspirerade av att bläddra genom sidorna. Därför är planen framåt att göra ShopGun mer inspirerande för läsaren, genom att paketera erbjudanden runt annan typ av innehåll som recept eller do-it-yourself tips för hemmet. Planen är också att göra tjänsten smartare och plocka in data från andra källor; om det exempelvis är soligt en dag kommer lokala erbjudanden på glass att hamna högst upp..

Idag talas det mycket om vikten av att bygga relationer till sin målgrupp inom e-handeln, och många större butikskedjor och onlineshoppar har egna kundklubbar där de redan skickar ut direkterbjudanden. ShopGun vill inte konkurrera med dessa utan menar att deras app snarare fungerar som en sökmotor för att nå personer utanför den vanliga kundkretsen.

– Till skillnad från Danmark är det bara 42 % av svenskarna som aktivt tackar nej till reklamutskick. Jag hoppas att vi ser samma utveckling i Sverige som den vi har sett i Danmark, oavsett om vi står bakom den eller inte